DiasporaNieuws - DiasporaNieuws - Laatste Nieuws http://dnieuws.com Sat, 21 Oct 2017 19:24:56 +0000 Joomla! - Open Source Content Management nl-nl Oud maar van grote waarde http://dnieuws.com/index.php/item/2742-oud-maar-van-grote-waarde.html http://dnieuws.com/index.php/item/2742-oud-maar-van-grote-waarde.html Josta Vaseur

Door Josta Vaseur

Als je jong bent, leef je zo haastig dat je veel dat om je heen gebeurt niet ziet.

Maar bij het ouder worden, hebben we vaak meer tijd om het leven om ons heen echt te zien en ook hebben we de neiging om terug te blikken en ons leven te overdenken.

We willen dan de jonge mensen om ons heen wijze lessen meegeven.

Zo was er een oude vrouw, oma Olga genaamd. Ze hield ervan om mensen om zich heen advies te geven. Haar (klein-)kinderen waren dol op haar. Maar toen oma Olga  heel oud was, moest ze naar een verzorgingshuis,daar zij extra zorg nodig had .Oma Olga begreep dat en ze mopperde niet en maakte niemand verwijten. Ze paste zich aan in het tehuis. Maar enkele (klein-) kinderen misten haar heel erg omdat ze altijd verhalen vertelde waar je wat van kon leren. De kleinkinderen,die een band met haar hadden, kwamen haar dan ook vaak opzoeken.

Zo kwam op een dag haar kleindochter naar het tehuis en ze zei tegen haar oma:”Oma er is zoveel leed en mishandeling en destructie om ons heen.  Het is beroving, moord, vandalisme wat de klok slaat en onze leefomgeving gaat eraan kapot oma.

Ik wil de kinderen leren om open te staan voor het leed van anderen, meer medemensen te helpen en ze in hun waarde te laten vooral als ze oud worden. Maar ik weet niet hoe ik dit moet aanpakken. Kunt u mij alsjeblieft helpen oma? “ 

Oma Olga was een poosje in gedachten verzonken, toen keek ze haar kleindochter aan en zei:”Okee meisje ik zal je een verhaal vertellen dat jij weer aan de kinderen kunt vertellen, want daar zijn oma’s voor, ze geven hun wijsheid door. Misschien helpt dit verhaal om iedereen in die positieve richting te stimuleren. Arkie mie boen dja mi pikin: Oma Olga ging er eens goed voor zitten en stak van wal. 

Een groepje vrienden besloot op een mooie dag een boswandeling te gaan maken. Ze waren blij even de drukte van de stad te zijn ontvlucht en genoten van de rust en stilte om hen heen.

De andere mannen liepen gewoon wat te kletsen en letten niet zo zeer op hun omgeving. Een van de mannen, Dennis  genaamd, die bekend stond als de “barmhartige Samaritaan,”ging niet zo hard omdat hij telkens stil bleef staan als hij iets vreemds zag of een vreemd geluid hoorde. Hij had wel oog voor zijn omgeving.

De eerste keer zag hij hoe een jongen met een stok een konijnenhol bewerkte. Het konijn schoot uit zijn hol en sloeg op de vlucht. Dat was net de bedoeling van die sadist omdat hij het konijn voor de lol wilde opjagen. Hij had plezier in de angst en pijn van dat beest. Piepend van angst rende het beest voor zijn leven. Dennis  wilde het beest dat in zo’n grote nood zat, helpen. Voordat  Dennis echter kon ingrijpen, zag hij dat er een eind aan de achtervolging kwam doordat de jongen struikelde over een boomstam. Gelukkig… het konijn was in veiligheid. 

Een paar meter verder zag hij op het pad een vogel liggen. Toen  Dennis dichterbij was, zag hij dat die vogel een gebroken poot had maar nog leefde. Geduldig spalkte  Dennis  de poot en legde het beestje daarna op een veilig plekje. Ze liepen verder.

Bij een open plek aangekomen gooide een van de mannen, die rookte, zijn sigaretten peuk op de grond. Een hond die dat zag, begon tegen hem aan te blaffen. De man schopte boos naar de hond terwijl hij riep:”Ach beest hou je bek en donder op.”De trap was hard aangekomen en het beest viel jankend van  pijn neer. Ondanks de pijn bleef de hond blaffen. Toen trapte een van de andere mannen naar het gewonde dier. Dennis  keek verwijtend naar zijn vrienden, knielde  snel bij het dier neer en sprak hem zachtjes toe:”Kom maar jongen, ik denk dat ik begrijp wat je ons met je geblaf probeert te vertellen. Je wilt ons zeggen dat sigarettenpeuken neergooien bosbranden kunnen veroorzaken? Je hebt gelijk jongen, ik zal de peuk goed uitdoen.” En toen het beest zag dat de peuk werd uitgedrukt, hield het geblaf op. Dankbaar likte de hond Dennis  in het gezicht. Hij klopte de hond op z’n kop en zei:”

Het is al goed jongen al spreek ik geen honden taal, ik begrijp je toch wel hoor.” De groep keek hem bevreemd aan en mompelde’ a man dies is niet van deze wereld. Hij geeft al zijn tijd en energie aan de onderdrukten in deze wereld. Ja hij helpt iedereen  graag, vooral ouderen  en zaait veel vreugde om zich heen. Daarom straalt er altijd zo’n rust van hem uit. Ik zeg je deze man is een heilige der heiligen. Hij  heeft peace in zijn soul.  

Na een half uur lopen hoorde  Dennis  het gemiauw van een kat in nood. Hij ging erop af en zag dat de een of andere sadist een granaat aan de staart van het beest had gebonden. Dat was niet alleen levensgevaarlijk voor de kat maar ook voor de omgeving. Als de granaat ontplofte, zouden er vele slachtoffers kunnen vallen. “Gelukkig heb ik dit ontdekt en kan ik een ramp voorkomen,”mompelde Dennis terwijl hij neerknielde om dat doodsbange dier van de granaat te bevrijden. Eenmaal bevrijd van zijn last, schoot de kat er als een haas vandoor. Terwijl Dennis  dat gevaarlijke projectiel onschadelijk maakte, hoorde hij dwars door het kabaal de groep roepen: ”Dennis wat ben je aan ‘t doen man, schiet op.” ‘Ja, ja ik kom’ schreeuwde  Dennis terug en rende de anderen achterna.

Een kilometer verder kwamen ze aan bij een weiland waar paarden en koeien graasden. Een van de paarden was oud en kreupel waarop een van de mannen reageerde:”Dat beest is van geen nut meer, waarom schieten ze hem niet af. Waarop Dennis verontwaardigd uitriep:”Hij is oud en kan niet zo goed meer lopen maar daarom hoeft hij nog niet dood! Werken kan hij niet meer maar hij hoeft alleen maar goed verzorgd te worden en wie weet kan hij op een andere manier van nut zijn en op zijn oude dag nog veel plezier hebben. Alles wat er voor nodig is, is een beetje liefde” 

Na twee uren lopen, kwam de groep aan bij een groot meer. Ze besloten daar neer te strijken en wat te eten. Ze zaten nauwelijks vijf minuten toen Dennis opsprong en schreeuwde:”Verdorie, ze leven nog, ze moeten terug in het water.”

De mannen keken hem verbaasd na toen hij weg sprintte. Ze zagen dat hij zich over een paar vissen boog die op het droge waren achter gelaten. Hij maakte zich niet druk om de vraag hoe de vissen daar gekomen waren maar pakte ze meteen op en rende ermee richting water waar hij ze snel in het water gooide. Opgelucht zag hij dat de vissen direct tot leven kwamen en wegzwommen.

Breed lachend ging hij terug naar de groep waar hij werd ontvangen met een gesnauw van een van de heren:”Man, wat bezielt jou. Je bent continu bezig om beesten te helpen. Wat heeft dat nou voor zin. Er zijn er zoveel en die paar miskleunen zal niemand missen hoor. Waarom zou jij dan je energie en tijd daaraan besteden?”  De andere leden van de groep vielen de spreker bij en leverden luid op commentaar op dit voor hen zo vreemde gedrag.’ Ja hij heeft gelijk, a her passie doe je al zo raar.’

Dennis  liet al het commentaar stilzwijgend over zich heen gaan en staarde zo lang voor zich uit dat de groep dacht dat hij had ingezien hoe maf zijn gedrag was. Toen zuchtte hij diep en keek elk lid van de groep recht aan voordat hij begon te spreken. 

“Beste vrienden het is natuurlijk jullie goed recht om mijn gedrag af te doen als gek en raar, maar dat is ook de gemakkelijkste weg. Want weet je al deze dieren doen me denken aan de vele mensen dicht bij huis en over de hele wereld die door oorlog

-       worden verdreven van huis en haard en daarna opgejaagd net als dat konijn.

-       Mensen die net als die hond de moed hebben om een ander aan te spreken op zijn foute gedrag dat schadelijk kan zijn voor het milieu of voor een medemens maar op een ruwe, respectloze manier het zwijgen wordt opgelegd.

-       Mensen die net als de zieke vogel afhankelijk zijn van de hulp van anderen en die niet krijgen omdat mensen het te druk met zichzelf hebben en daarom een zieke zo voorbijlopen.                

-       Mensen die net als dat kreupele paard worden afgedankt en niet in hun waarde worden gelaten omdat ze oud of ziek zijn en niet veel meer kunnen presteren.

-       Mensen die net als de vissen oog in oog staan met de dood maar niet worden geholpen omdat mensen zich afkeren en denken:”Dat is niet mijn hoofdpijn, ze zoeken het zelf maar uit.

-       Mensen die net als de kat het slachtoffer worden van een bewust geplaatste bom met de bedoeling zichzelf en vele anderen te doden omdat de daders gewetenloos zijn en geen respect hebben voor een mensen leven. 

Beste vrienden, als iedereen doet alsof hij niets ziet en niets hoort uit angst, gemakzucht of egoïsme, zullen behoeftigen nooit worden geholpen en zal onze leefwereld steeds zieker worden i.p.v gezond. De vraag die jullie jezelf moeten stellen is:” Willen we een zieke wereld achterlaten voor ons nageslacht? “ 

De groep mannen zweeg en toen het tot ze doordrong wat Dennis  probeerde duidelijk te maken, steeg het schaamrood ze naar de kaken. Een van de mannen verbrak plots de stilte door te zeggen:”Je hebt gelijk Den, het is een kwestie van willen. We moeten de nood van een medemens willen zien, hun hulpkreten willen horen, ze willen verstaan ondanks we hun taal niet spreken en ze vooral in hun waarde willen laten.”Waarop een ander zei:”Alles mooi en waar maar hoe bereik je dit doel? ”Dennis  antwoordde: ”Als de wil er is beste vriend, vind je beslist wel een manier om te helpen en het simpelste is continu het goede voorbeeld te geven en men zal je voorbeeld op de duur volgen.” ‘Is het echt zo eenvoudig?” vroeg een ander. “Ja zo simpel is het antwoordde  Dennis, ”Geef niet het voorbeeld van foefoeroe, kirie, je afwenden maar geef het voorbeeld van delen, hulp en naastenliefde en je voorbeeld zal gevolgd worden, want zien doet volgen. Kijk om je heen naar de tv, lees de kranten dan zul je moeten constateren dat Grontapoe las ing swiet lafoe maar wij kunnen ervoor zorgen dat djeme, angri, pina  nanga watra ai sa komopo foe grontapoe en dat grontapoe sa bar swiet lafoe bakka. 

AMEN”klonk het lachend in koor, waarop de mannen hun wandeling in een veel betere stemming vervolgden.

Toen Oma Olga uitverteld was, stond haar kleindochter op en pakte haar oma’s hand terwijl ze lachend uitriep:”Oma bedankt, dit is net het verhaal dat ik nodig heb om mijn omgeving en vooral de  kinderen oog te laten hebben voor het leed om ons heen zodat ze opgroeien tot een beter mens in deze maatschappij. Ik wenste wel dat er meer van die wijze oma’s waren die ons jongeren willen helpen om onze omgeving prettig en leefbaar te maken. Ik zal aan iedereen vertellen dat mijn oma behoort tot de groep van wijze Fosten oema’s. Mijn oma is heel oud geworden. Zij is van grote waarde voor de maatschappij geweest, omdat ze haar wijsheid aan ons heeft door gegeven.

“Everybody can be great because anybody can serve.

You don’t have to have a college degree to serve.

You don’t have to make your subject and verb agree to serve.

You only need a heart full of love to care and serve.”

 

JOSTA VASEUR.         

 

]]>
Laatste Nieuws Fri, 20 Oct 2017 11:08:28 +0000
Leger Myanmar schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid tegen Rohingya http://dnieuws.com/index.php/item/2741-leger-myanmar-schuldig-aan-misdaden-tegen-de-menselijkheid-tegen-rohingya.html http://dnieuws.com/index.php/item/2741-leger-myanmar-schuldig-aan-misdaden-tegen-de-menselijkheid-tegen-rohingya.html © Andrew Stanbridge / Amnesty International

In slechts een paar weken tijd zijn meer dan 530.000 Rohingya de noordelijke staat Rakhine in Myanmar ontvlucht.

Het leger en de politie van Myanmar maakt zich daar schuldig aan wijdverspreide en systematische moord, verkrachting en brandstichting. In haar meest gedetailleerde rapport sinds het begin van crisis beschuldigt Amnesty International Myanmar van misdaden tegen de menselijkheid.

In het rapport staat beschreven hoe de veiligheidstroepen van Myanmar een systematische, georganiseerde en nietsontziende campagne voeren tegen de Rohingya-bevolking. Het geweld komt als antwoord op de aanslagen op dertig politieposten door een gewapende Rohingya-groep op 25 augustus.
Tientallen ooggetuigen van de ergste gewelddadigheden noemden steeds dezelfde eenheden: de Myanmar Army’s Western Command, de 33rd Light Infantry Division, en de Border Police Guard.

‘In deze goed georganiseerde campagne neemt het leger van Myanmar op wrede wijze wraak op de gehele Rohingya-bevolking van het noorden van de staat Rakhine, in een poging hen permanent het land uit te drijven. Door deze gruwelijkheden wordt de ergste vluchtelingencrisis in tientallen jaren in deze regio alleen maar erger,’ zegt Tirana Hassan, hoofd van Amnesty’s Crisis Response team.

Het leger van Myanmar kan deze ernstige schendingen niet zomaar in de doofpot stoppen door het aankondigen van een intern schijn-onderzoek. Het hoofd van het leger, senior generaal Min Aung Hlaing, moet onmiddellijk actie ondernemen om te zorgen dat zijn troepen stoppen met het schenden van mensenrechten.’

Misdaden tegen de menselijkheid

Getuigenverklaringen, satellietbeelden en foto- en videomateriaal verzameld door Amnesty International wijzen allemaal naar dezelfde conclusie: honderdduizenden Rohingya – vrouwen, mannen en kinderen – zijn slachtoffer geworden van een wijdverspreide en systematische aanval, die misdaden tegen de menselijkheid bevat.

Volgens het Statuut van Rome van het Internationale Strafhof zijn er elf daden die, als ze bewust worden begaan tijdens een aanval, misdaden tegen de menselijkheid zijn. Amnesty heeft zes van deze misdaden gedocumenteerd tijdens het huidige geweld in Rakhine: moord, deportatie en gedwongen verhuizingen, marteling, verkrachting en ander seksueel geweld, vervolging, en andere onmenselijke daden als het onthouden van voedsel.
Deze conclusie is gebaseerd op getuigenissen van meer dan 120 Rohingya-mannen en -vrouwen die de afgelopen weken naar Bangladesh zijn gevlucht. Daarnaast werden dertig interviews afgenomen met medische professionals, hulpverleners, journalisten en beambten uit Bangladesh.
De onderzoekers van Amnesty hebben met satellietbeelden en -gegevens veel getuigenverslagen bevestigd over de misdaden van het leger van Myanmar. Ook gebruikten ze foto’s en video’s die in Rakhine zijn genomen. Amnesty heeft om toegang gevraagd om Rakhine in te gaan en ter plekke onderzoek te doen, ook naar de Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA), de gewapende groep.

]]>
Laatste Nieuws Wed, 18 Oct 2017 04:23:31 +0000
SPAARFONDS EN OLIEVONDST http://dnieuws.com/index.php/item/2740-spaarfonds-en-olievondst.html http://dnieuws.com/index.php/item/2740-spaarfonds-en-olievondst.html SPAARFONDS EN OLIEVONDST

©jetinvest2017

In deze editie van rubriek “de internationale kapitaalmarkt” bespreken wij het belang van de daadwerkelijke financiering van een Surinaams Sovereign Wealth Fund in het kader van een mogelijke grote olievondst.

Dit vooral in de context van de begroting van 2018 waarin de regering vooral leunt op de natuurlijke hulpbronnen sector. De begroting is helaas niet veel hoopgevend als het gaat om innovatieve ideeën aan de inkomstenzijde. Vooral door indirecte belasting verhogingen is er een lastenverzwaring die absoluut een impact gaat hebben op de koopkracht van de burger. Maar een groot deel van de bevolking heeft uiteindelijk zelf gekozen voor deze route. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat de regering wel actie onderneemt om middels lastenverzwaring de begroting financierbaar te houden.  In deze editie bespreken wij het idee van een zogenaamd “arm” Sovereign Wealth Fund (met andere woorden een Sovereign Wealth Fund zonder “wealth”)  om de binnenlandse groei weer aan te wakkeren.  

Leunen op natuurlijke hulpbronnen

Het is helaas jammer dat er in de begroting geen innovatieve maatregelen zijn opgenomen om de economie te stimuleren. Er wordt helaas nogal zwaar geleund op de goudsector( de recente goudvoorkomens in Saramacca werden zelfs expliciet genoemd) en de mogelijke ontwikkelingen in de oliesector. Natuurlijke hulpbronnen, althans de eenvoudig winbare bronnen zijn eindig en zullen daarom middels structureel beleid ontwikkeld moeten worden. Nu moet wel meteen geconstateerd worden dat de huidige dealstructurering van zowel Newmont als Iamgold aanzienlijk beter is dan de oude dealstructuren waarin Suriname een passieve rol had. Als prijzen stabiel blijven en omhoog gaan dan zal Suriname aanzienlijk meer verdienen in vergelijking met bijvoorbeeld de Cambior transactie destijds. Maar hier zit tegelijkertijd een angel, namelijk dat de goudprijs vanaf 2005 met bijna 250% gestegen is. De goudprijs is in het verleden jarenlang voor een langere periode laag gebleven. Daarom is het cruciaal dat de equity stakes zeer professioneel gemanaged moeten worden. Er kunnen strategieën worden uitgevoerd waarbij het geïnvesteerde kapitaal kan worden veiliggesteld. Politiek bedrijven met deze “equity stakes” heeft namelijk ook een keerzijde als prijzen omlaag gaan. Want niemand kan markten echt voorspellen. Zeker nu de kans groter wordt dat de Amerikaanse Centrale Bank de rentes binnenkort gaat verhogen. Daarnaast is de ontwikkeling binnen de block chain technologie een mogelijke bedreiging. Veel transacties gaan thans direct via app-stores en middels deze technologie kunnen er andere alternatieven voor behoud van kapitaal ontstaan in plaats van goud. De regering mag zich eigenlijk ook niet rijk rekenen bij een olievondst. Immers, natuurlijke hulpbronnen zijn er primair voor de volgende generaties en niet om nu reeds geconsumeerd te worden.  

Natuurlijke hulpbronnen opbrengsten NIET consumeren

Het wordt de hoogste tijd dat het denken inzake natuurlijke bronnen radicaal gaat veranderen in ons land. Er wordt al generaties lang door politici teveel politiek bedreven met natuurlijke hulpbronnen. Natuurlijke hulpbronnen opbrengsten moeten primair een “building bloc” zijn om een rotsvaste economie te bouwen. De inkomsten moeten niet worden ingezet voor consumptie maar ze moeten juist een substantieel spaarelement hebben. Niet door het maken van schulden wordt een natie rijk, maar door het opbouwen van vermogen. Uiteraard kunnen strategische investeringen in onderwijs, volksgezondheid, veiligheid en infrastructuur deels worden gefinancierd met de netto inkomsten  vanuit de natuurlijke hulpbronnensectoren maar de nadruk moet in de toekomst gaan liggen op het bouwen van buffers. Heel de wereld kijkt met bewondering naar het Noorse oliefund of het Spaarfonds van Abu Dhabi. De redenen waarom deze landen zo rijk zijn geworden liggen in het feit dat hun olie-inkomsten niet geconsumeerd zijn. De opbrengsten zijn vooral gespaard en zeer succesvol strategisch geïnvesteerd in sectoren die op basis van bedrijfseconomische principes zijn ontwikkeld, zonder corruptie. Daarnaast is het cruciaal dat de generatie die nu aan de bal is, de plicht heeft om de volgende generatie een betere toekomst te geven. Als de eenvoudig te mijnen commodities zijn weggedragen wat dan? De “Niet mijn zorg -mentaliteit” is zeer asociaal naar de volgende generatie Surinamers. Zonder dit besef zullen wij als natie blijven hosselen en enkele politieke bonzen en hun stromannen zullen zich wel verplaatsen met private jets zoals dat tot op heden in sommige landen met overvloedige hulpbronnen gebeurt. 

Structurele buffers bouwen

Er zal beleid moeten worden ontwikkeld om structurele buffers te bouwen met de opbrengsten uit de natuurlijke hulpbronnen sectoren middels het daadwerkelijk funden (financieren) van een Sovereign Wealth Fonds.  Beleidsmakers zullen condities moeten scheppen om  middels public private partnerships andere sectoren te ontwikkelen om de groei te stimuleren en de begroting te financieren. Indien de economische situatie verslechtert kan een deel van het rendement van het Sovereign Wealth Fund worden aangewend voor begrotingsteun. Maar in de opstart fase moeten onttrekkingen worden geminimaliseerd. Alvorens het SWF te funden is het verstandig als eerste prioriteit om de schulden af te lossen. Wij waarschuwen nogmaals: Suriname heeft een veels te hoge schuld gegeven haar kleine bevolking op basis van de huidige inkomsten structuur. Meevallers uit de natuurlijke hulpbronnensectoren moeten als eerst worden aangewend om de hoge schuld stelselmatig af te lossen. Niet alleen de buitenlandse schuld maar ook de binnenlandse schuld. Een overheid die aan overgewicht lijdt, drukt door het zgn “crowding out” effect andere geldleners letterlijk uit de markt door de hoge rentetarieven. Rentetarieven voor mensen die een hypotheek willen nemen tot aan ondernemers worden exorbitant hoog, waardoor de economische groei fors afneemt. 

Een nieuw soort Sovereign Wealth Fund (SWF)

De succesvolle SWF’s zijn formidabele institutionele beleggers geworden, vooral door het opgespaarde en goed geïnvesteerde oliegeld.

Het Noorse Olie fonds heeft thans een bijna ongelofelijk vermogen van boven USD 1 biljoen( 1000.000.000.000) opgebouwd door het sparen maar vooral ook door het succesvol beleggen. Het Noorse oliefonds is bezitter van 1.4% van vrijwel alle relatief grote beursgenoteerde bedrijven in de wereld. Het spaarfonds van Abu Dhabi zit daar overigens niet ver van af. Deze landen zijn in de jaren 1950 gestart met het sparen. Het is een kwestie van discipline, transparantie en “zero tolerance” voor corruptie. In het begin waren er wel enkele incidenten maar deze werden snel gecorrigeerd. SWFs hebben thans USD 6.5 biljoen aan collectief vermogen opgebouwd en zijn daardoor een belangrijke speler op de internationale kapitaalmarkt naast de pensioen fondsen, verzekeraars en professionele vermogensbeheerders.

Er is ondertussen een nieuwe trend waar te nemen op de internationale kapitaalmarkt binnen de SWFs.  Met was reeds bekend met de traditionele SWFs, zoals hierboven beschreven, geassocieerd met steenrijke spaarfondsen en daardoor welvarende landen. De nieuwe trend is dat armere landen nu ook SWFs op richten. Turkije, Bangladesh, Roemenie, Lebanon en onze buur Guyana zijn voorbeelden van armere landen die SWFs aan het opzetten zijn. Deze landen worden gekenmerkt door tekorten op de betalingsbalans en met een hoge externe schuldpositie. Middels de oprichting van een SWF trachten zij juist kapitaal aan te trekken om de interne economie te stimuleren. Vaak worden bepaalde strategische activa ingebracht binnen de holding company van de SWF. Deze holding company kan vervolgens kapitaal aantrekken voor specifieke strategische sectoren of om verdere uitbreidingsinvesteringen te financieren afhankelijk van het risico en rendementsprofiel.  

Het “arme” SWF voor binnenlandse investeringen en groei

Het grootste risico van het inbrengen van equity stakes in een SWF om binnenlandse investeringen te financieren is corruptie. Strikt theoretisch bestaat de mogelijkheid dat deals zonder Parlementaire goedkeuring worden doorgevoerd of dat het Parlement de deals niet direct begrijpt. Een recentelijk voorbeeld is het Maleisische fund 1MDB dat thans betrokken is bij een groot internationaal schandaal. Het risico bestaat ook dat kapitaal uit het buitenland “gebacked “ door activa van een land, misbruikt kan worden voor showprojecten of nog veel erger, het financieren van patronage politiek. Immers deze activa zijn vaak de laatste waardevolle activa die worden ingebracht in het SWF. Tegelijkertijd merken wij op dat bij een juiste governance structuur, er diverse landen zijn waar het juist heel succesvol gewerkt heeft. Mubadala van de Verenigde Arabische Emiraten heeft een succesvol model ontwikkeld om met buitenlands kapitaal de strategische binnenlandse sectoren te ontwikkelen. Ook in Roemenie, Bahrain en India zien wij een succesvolle implementatie van deze SWFs ter stimulering van de locale economie. Opvallend is dat de politieke interventie  bij de succesvolle nieuwe SWFs tot het minimum is beperkt. Belangrijk is dat het Parlement de randvoorwaarden definieert zoals een professioneel en deskundig bestuur( geen politieke benoemingen) met een duidelijk mandaat  en een goed omlijnd juridisch raamwerk met een hoge mate van transparantie. De praktijk wijst uit dat, als deze randvoorwaarden goed geimplementeerd zijn, de “arme” SWFs  bewezen hebben rendementsverhogend te werken. 

“Rijke” SWFs investeren in “arme” SWFs 

Als praktijk voorbeeld willen wij India’s NIIF ( National Investment and Infrastructure Fund) noemen. Dit Indiase SWF zal starten met een kleine eigen inbreng van US$150MM om strategische infrastructuur te ontwikkelen met buitenlands kapitaal. Doordat de Indiase regering hard bezig is om de credit rating te verbeteren, zijn diverse rijke SWFs zeer geïnteresseerd om te investeren in het fund. Het aantrekken van bonafide kapitaal ter ontwikkeling van  commerciële infrastructuur, is in hoge met de kredietwaardigheids ontwikkeling van een land gecorreleerd. EXIM financiering met condities die te mooi zijn om waar te zijn, zijn vaak een dekmantel voor corruptie. Want als het misgaat, dan draait toch weer de Surinaamse staat ergo de Surinaamse belastingbetaler, voor de schulden op.

Een ander voorbeeld is Bangladesh. Deze regering  gaat een deel van haar deviezenreserve inbrengen in een SWF om grote, overwegend strategische projecten, te ontwikkelen. Als de “compliance” stringent is en de kwaliteit van het leiderschap betrouwbaar is, dan zien wij dat dergelijke “arme” SWFs weldegelijk in staat zijn geweest om risicokapitaal aan te trekken ter stimulering van de economie. Ook al is er sprake van een “arm” SWF, het blijft een soevereine entiteit. Investeerders ervaren dat als positief, zeker bij het verstrekken van lange termijn risicokapitaal. Deze investeerders kunnen vaak zelf rijke SWFs zijn die men op speciale SWFs events kan ontmoeten. Rijke SWFs zullen naar de gehele governance structuur van een arme SWF en -uiteraard naar de status van het land zelf-   kijken in hun “due diligence proces”. Sommige controversiële landen met of zonder controversiële leiders zullen toch gemeden worden omdat men niet geassocieerd wil worden vanwege reputatie-risico’s. Het is daarom cruciaal voor ons land om een zeer zorgvuldig buitenlands diplomatiek beleid te voeren en controversiële regeringen te mijden als men serieus is over het herstel van de Surinaamse economie.  

Conclusie voor Suriname 

Suriname heeft een SWF in het leven geroepen. Helaas zit Suriname, qua SWF,  in de categorie van landen zoals Zimbabwe, die eveneens een fund hebben maar dit tot nu toe niet hebben kunnen funden. Suriname heeft ondertussen een belang in het Saramacca goudproject samen met Iamgold. Andere staats activa zouden eventueel ook kunnen worden ingebracht in het Surinaamse SWF om per sector, niet alleen het kapitaal maar ook de relevante bedrijfsmatige support aan te trekken. Letwel: op het moment dat er politieke interventie plaatsvindt om bedrijfsprocessen te beïnvloeden, dan zal het niet lukken bonafide kapitaal aan te trekken. De grote bonafide instituten zullen kapitaal verstrekken om uiteindelijk corruptie vrij winst te kunnen maken. Maar hopelijk vindt Staatsolie met haar partners substantiële olie en gasvoorraden voor de kust. Tullow Oil gaat deze maand beginnen in Blok 54 (partners Statoil en Noble Energy) met drillship Noble BoB Douglas en wij hopen tenzeerste dat de Aruku bron inderdaad een game changer zal zijn voor Suriname. De revenuen zullen dan in eerste aanleg moeten worden gebruikt om de schuld die hangt boven het land af te bouwen. Daarna zal het SWF gefund moeten worden tot een substantieel bedrag. Politici moeten dus niet gaan dagdromen om deze nieuwe inkomsten zoals gebruikelijk consumptief te besteden. Dat is een recept voor tijdelijke korte termijn vreugde maar op de lange termijn langdurige armoede,  zoals in Venezuela en Nigeria. Daarentegen hebben Noorwegen en de Verenigde Arabische Emiraten voor een ander pad gekozen, namelijk dat van soberheid en het bouwen van langdurig welvaart voor niet alleen huidige maar ook voor de toekomstige generaties!

©jetinvest2017; info@jetinvestcapital.com

]]>
Laatste Nieuws Tue, 17 Oct 2017 06:14:45 +0000
Nederland en Frankrijk werken samen aan wederopbouw Sint Maarten en Saint-Martin http://dnieuws.com/index.php/item/2739-nederland-en-frankrijk-werken-samen-aan-wederopbouw-sint-maarten-en-saint-martin.html http://dnieuws.com/index.php/item/2739-nederland-en-frankrijk-werken-samen-aan-wederopbouw-sint-maarten-en-saint-martin.html Nederland en Frankrijk werken samen aan wederopbouw Sint Maarten en Saint-Martin

De Franse en Nederlandse afgevaardigden voor de wederopbouw van Saint-Martin en Sint Maarten ontmoetten elkaar vandaag in Parijs om de samenwerking te versterken.

De Franse afgevaardigde voor de wederopbouw van Saint Barthélemy en Saint-Martin, Philippe Gustin, verwelkomde op het Franse ministerie voor Overzeese Gebieden zijn Nederlandse evenknie Hans Leijtens, project-directeur-generaal Wederopbouw Bovenwindse Eilanden. Met hun teams bespraken zij de stand van zaken op het eiland, de wederopbouw en het voortzetten van de goede Frans-Nederlandse samenwerking.

'De bilaterale samenwerking begon al ver voor deze ontmoeting', gaf Philippe Gustin aan. 'Belangrijke informatie wordt gedeeld sinds Irma het eiland heeft getroffen. Ook op het gebied van veiligheid werkten we al effectief samen. Met deze ontmoeting in Parijs willen wij onze samenwerking op de lange termijn formaliseren en nagaan hoe wij gezamenlijk kunnen bijdragen aan een duurzame opbouw van het eiland.'

'Onze regeringen zetten zich in voor een betere toekomst voor alle Sint Maartenaren. Ik denk dat we op deze basis goed kunnen samenwerken', aldus Hans Leijtens.

De twee afgevaardigden bevestigden het belang van toekomstige gemeenschappelijke infrastructuurprojecten in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, zoals het vliegveld of een afvalverwerkingscentrum. Ook ondersteunen de twee landen elkaar in hun contact met de Europese Commissie voor de werving van Europese financiële steun voor de wederopbouw.

Ten slotte bespraken Gustin en Leijtens de noodzaak om het bestaande ‘vierpartijen overleg’ over Sint Maarten een nieuwe impuls te geven. Dit forum brengt vertegenwoordigers van de Franse regering, de Nederlandse regering, de collectiviteit van Saint-Martin en de regering van Sint Maarten samen.

'Irma geeft de mogelijkheid om de samenwerking tussen de twee delen van het eiland weer nieuw leven in te blazen', verklaarde Philippe Gustin.

]]>
Laatste Nieuws Tue, 17 Oct 2017 06:13:34 +0000
Meer aandacht voor risico’s op witwassen en financieren van terrorisme http://dnieuws.com/index.php/item/2738-meer-aandacht-voor-risico%E2%80%99s-op-witwassen-en-financieren-van-terrorisme.html http://dnieuws.com/index.php/item/2738-meer-aandacht-voor-risico%E2%80%99s-op-witwassen-en-financieren-van-terrorisme.html Minister Dijsselbloem, Foto: Rijksoverheid/ Arenda Oomen

Banken, financiële ondernemingen en verschillende andere beroepsgroepen moeten meer aandacht besteden aan de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme.

Deze instellingen, waartoe bijvoorbeeld ook trustkantoren, advocaten, notarissen, accountants en makelaars behoren, worden verplicht om de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme in kaart te brengen en om beleid en procedures te ontwikkelen om deze risico’s te beheersen.

Dat staat in het wetsvoorstel van de ministers Dijsselbloem (Financiën) en Blok (Veiligheid en Justitie) ter implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn, dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Het wetsvoorstel zet de afspraken in de vierde anti-witwasrichtlijn om in Nederlandse wetgeving. Hiermee worden de bestaande regels die moeten voorkomen dat het financieel stelsel wordt gebruikt voor witwassen en financieren van terrorisme aangevuld. Dit leidt in Nederland hoofdzakelijk tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De twee belangrijkste verplichtingen in de Wwft blijven bestaan. Het gaat om de verplichting voor financiële ondernemingen om cliëntenonderzoek te verrichten en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid.

Instellingen moeten onder de nieuwe wetgeving hun cliëntenonderzoek meer dan voorheen afstemmen op de risico’s van de cliënt, hun producten of diensten en de landen waarin de instelling werkzaam is. Dit kan betekenen dat een instelling meer informatie moet verzamelen, voordat haar diensten aan de cliënt kunnen worden geleverd.

Binnen de nieuwe wetgeving kunnen financiële ondernemingen en trustkantoren bij overtreding van de Wwft ook hogere boetes krijgen dan nu. Het maximum boetebedrag wordt verhoogd van 4 naar 5 miljoen euro. Ernstige overtredingen kunnen bovendien bestraft worden met een omzetgerelateerde boete.

Het wetsvoorstel geeft tot slot uitvoering aan de Europese verordening die regelt dat geldovermakingen volledig traceerbaar moeten zijn. Dit is een belangrijk hulpmiddel bij het voorkomen, opsporen en onderzoeken van witwassen en financieren van terrorisme.

]]>
Laatste Nieuws Tue, 17 Oct 2017 06:12:07 +0000
Meer ziekteverzuim bij vrouwen dan bij mannen http://dnieuws.com/index.php/item/2737-meer-ziekteverzuim-bij-vrouwen-dan-bij-mannen.html http://dnieuws.com/index.php/item/2737-meer-ziekteverzuim-bij-vrouwen-dan-bij-mannen.html © CBS

Vrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen.

Dat gaat op voor alle leeftijdsgroepen. Onder werknemers van 25 tot 35 jaar is het verzuimpercentage van vrouwen twee keer zo hoog als dat van mannen. Dit meldt het CBS op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.

Ziekteverzuim onder werknemers van 15 tot 65 jaar neemt toe met het oplopen van de leeftijd. Onder 15- tot 25-jarigen was in 2016 het verzuim het laagst. In deze groep is het sekseverschil gering, net als bij 55- tot 65-jarigen. In de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar was het ziekteverzuimpercentage van vrouwen echter tweemaal zo hoog als in de jongere groep en ook het dubbele van het verzuimpercentage onder mannen.

In dit onderzoek is geen rekening gehouden met verschillen in de werksituatie van mannen en vrouwen, zoals de bedrijfstak waarin zij werken en de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting. Uit eerder CBS-onderzoek blijkt dat ook als hier wel rekening mee wordt gehouden, het ziekteverzuim van vrouwen significant is hoger dan dat van mannen. Dit verschil is deels terug te voeren op ziekte tijdens zwangerschap en na de bevalling.

Het ziekteverzuimpercentage is het aantal ziektedagen van een werknemer in het afgelopen jaar, afgezet tegen het totale aantal beschikbare werkdagen van die werknemer. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met deeltijdwerk. Voor de 25- tot 35-jarige vrouwen lag het ziekteverzuimpercentage in 2016 op 4,3. Dat wil zeggen dat zij van elke honderd werkdagen 4,3 dagen verzuimden. Bij de mannen waren dat 2,2 dagen.

In de overige leeftijdsgroepen was het verschil in ziekteverzuimpercentage kleiner. Onder 55- tot 65-jarigen verzuimden mannen per honderd dagen gemiddeld nog geen halve dag minder dan vrouwen. In deze groep lag het percentage voor mannen en vrouwen samen wel het hoogst van alle leeftijdsgroepen: gemiddeld 6 van elke 100 werkdagen.

 

 

]]>
Laatste Nieuws Tue, 17 Oct 2017 06:06:41 +0000
Nederland grootste insectenimporteur van de EU http://dnieuws.com/index.php/item/2736-nederland-grootste-insectenimporteur-van-de-eu.html http://dnieuws.com/index.php/item/2736-nederland-grootste-insectenimporteur-van-de-eu.html © CBS

Nederland importeert van alle EU-landen voor het meeste geld aan levende insecten.

De invoerwaarde is in de eerste helft van 2017 bijna vijf keer zo hoog als vijf jaar eerder. Bijen worden naar verhouding steeds minder geïmporteerd, andere insecten steeds meer. Het belangrijkste land van herkomst is Israël. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van handelscijfers.

Insecten worden bij de bestuiving van landbouwgewassen (zoals de bij) en bij natuurlijke gewasbescherming (zoals de sluipwesp) ingezet. Ook worden ze in toenemende mate gebruikt voor consumptie voor mens en dier, zoals meelwormen en sprinkhanen. Nederland staat wereldwijd bekend als innovatief op het gebied van het gebruik van insecten. 

Vooral eigen gebruik

Nederland importeerde in de eerste helft van 2017 voor 8,2 miljoen euro aan levende insecten (390 duizend kilogram). Daarmee is Nederland de grootste insectenimporteur van de Europese Unie, gevolgd door België en Frankrijk. Deze drie landen zijn samen goed voor bijna 60 procent van de totale insectenimport in de EU.
Ongeveer een derde van de ingevoerde insecten wordt ook weer uitgevoerd. Het merendeel van de insecten die uit het buitenland komen zijn dus voor gebruik in Nederland. Ook worden in Nederland insecten gekweekt.

Bij ingehaald door andere insecten

In de eerste zes maanden van 2012 maakte de handel in bijen 60 procent uit van de totale import van insecten (importwaarde iets meer dan 1 miljoen euro). In 2013 was dat zelfs meer dan 6 miljoen euro. In de eerste helft van 2017 is de importwaarde gedaald naar 2,5 miljoen euro, 30 procent van de importwaarde van alle insecten. Zeventig procent van de import van levende insecten bestaat uit overige insecten. De invoerwaarde hiervan (5,7 miljoen euro) is acht keer zo hoog als vijf jaar geleden.

Derde insectenexporteur

Als exporteur van levende insecten komt Nederland op de derde plaats, met een exportwaarde van 5,6 miljoen euro. De grootste exporteur is België met 15 miljoen euro, gevolgd door Slowakije met 6,2 miljoen euro (bijna uitsluitend bijen).

Roofinsecten uit Israël

Veel insecten komen uit Israël. In het hele jaar 2016 kwam deze import overeen met een bedrag van 5,6 miljoen euro, 40 procent van de totale importwaarde. Het betreft hier met name roofinsecten voor natuurlijke gewasbescherming. Uit Slowakije importeerde ons land voor 2,6 miljoen euro aan insecten, vrijwel alleen bijen. Het Verenigd Koninkrijk levert voor bijna 2 miljoen euro aan insecten. Het belangrijkste land van bestemming is Mexico. Daar ging vanuit Nederland in 2016 voor ongeveer 2,6 miljoen euro aan insecten naartoe, ruim 30 procent van de totale uitvoer.

 

]]>
Laatste Nieuws Thu, 12 Oct 2017 02:28:32 +0000
Bezoek Ploumen Wereldbank in teken versterking vrouwenrechten http://dnieuws.com/index.php/item/2735-bezoek-ploumen-wereldbank-in-teken-versterking-vrouwenrechten.html http://dnieuws.com/index.php/item/2735-bezoek-ploumen-wereldbank-in-teken-versterking-vrouwenrechten.html Minister Ploumen, foto: Rijksoverheid/ Arenda Oomen

Geen of onvoldoende voorzieningen voor gezinsplanning en gebrek aan andere vrouwenrechten kosten de wereld per jaar biljoenen euro’s.

Die boodschap zal minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) overbrengen aan de Wereldbank in Washington DC. ‘Hoog tijd dus om meer werk te maken van meer vrouwenrechten. Dat is niet alleen rechtvaardig, maar ook economisch heel verstandig’, aldus Ploumen die de jaarvergadering van de bank van donderdag tot en met zaterdag bijwoont.

De minister zal in Washington onder meer spreken op de ‘Human Capital Summit’ waarbij de positie van vrouwen hoog op de agenda staat. Volgens het McKinsey Global Institute levert verbetering van vrouwenrechten in 2025 maar liefst twaalf biljoen dollar extra aan mondiale economische groei op. Ploumen: ‘Het gender gat kleiner maken is dus de beste investering ooit, met name in ontwikkelingslanden zal het rendement heel groot zijn’. Ze wijst er op dat kennis over seksuele gezondheid en anti-conceptie, zoals het voorkomen van tienerzwangerschappen, schooluitval voorkomt. ‘En elk jaar langer op school betekent voor een vrouw op termijn een hoger inkomen dat kan oplopen tot twintig procent meer.’ Ander voorbeeld zijn kindhuwelijken. Vrouwen die daarvan het slachtoffer zijn verdienen doorgaans bijna tien procent minder. Alleen al in Nigeria komt dat neer op een bedrag van jaarlijks 7.6 miljard dollar.

Irma

Een volgende belangrijke bijeenkomst wordt de ‘Caribbean round table’. Die gaat over hoe de Wereldbank en de aangesloten landen kunnen bijdragen aan de wederopbouw van landen en andere gebiedsdelen die zwaar zijn getroffen door de orkaan Irma. De minister zal daar aangeven dat het voor bedrijven op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten gemakkelijker wordt wereldwijd zaken te doen, omdat het economische netwerk van het ministerie van buitenlandse zaken klaar staat om hen daarbij te ondersteunen. ‘Daarmee willen we een impuls geven aan herstel. Natuurlijk ligt de nadruk nu nog op noodhulp. Toch is het tegelijkertijd belangrijk om vooruit te kijken.’

Door deze economische samenwerking kunnen alle ondernemingen in de Caribische gebiedsdelen van het koninkrijk gemakkelijker investeren in hun buurlanden. De bedrijven hebben onder andere toegang tot extra informatie over buitenlandse markten en kunnen de waardevolle netwerken van ambassades gebruiken. Ook kunnen ze mee op handelsmissies van de Nederlandse overheid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) verzorgt de economische dienstverlening en past daarbij de regels toe zoals die nu voor Nederlandse bedrijven gelden.

]]>
Laatste Nieuws Thu, 12 Oct 2017 02:25:44 +0000
Drie miljoen Nederlanders financieel kwetsbaar http://dnieuws.com/index.php/item/2734-drie-miljoen-nederlanders-financieel-kwetsbaar.html http://dnieuws.com/index.php/item/2734-drie-miljoen-nederlanders-financieel-kwetsbaar.html © CBS

Eén miljoen mannen waren in 2016 niet economisch zelfstandig en daarmee financieel kwetsbaar.

Weliswaar had 27 procent van deze mannen betaald werk, ze verdienden echter minder dan het bijstandsniveau. Bijna 2 miljoen vrouwen waren in 2016 financieel kwetsbaar. Van hen had 35 procent een baan. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het CBS.

Bijna twee derde van de financieel kwetsbare mannen had een uitkering. Het vaakst was dat een uitkering uit sociale voorzieningen zoals een bijstandsuitkering (28 procent), gevolgd door een arbeidsongeschiktheidsuitkering (21 procent). Financieel kwetsbare vrouwen ontvingen die uitkeringen met respectievelijk 17 procent en 13 procent minder vaak.

Financieel kwetsbare vrouw vaak geen of weinig inkomen

Bijna een kwart van de financieel kwetsbare vrouwen had geen inkomen (23 procent). Vrijwel altijd waren dit gehuwde of samenwonende vrouwen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun partner.

Nog eens een kwart van de financieel kwetsbare vrouwen werkte als werknemer. Een korte werkweek was de belangrijkste reden dat hun verdiende inkomen niet boven het bijstandsniveau uitkwam. Ook financieel kwetsbare mannelijke werknemers, hadden dikwijls een korte werkweek. Daarnaast kwam het bij mannen relatief vaak voor dat ze een deel van 2016 een uitkering, studiebeurs of helemaal geen inkomen hadden.

Ongeveer één op de tien financieel kwetsbare mannen en vrouwen werkte als zelfstandige. Een verlies of bescheiden winst was (bij degenen onder hen die een substantiële werkweek maakten) meestal de reden voor hun financiële kwetsbaarheid.

Financieel kwetsbare mannen vaak jong

Financieel kwetsbare mannen zijn vaak jonger dan 25 jaar, terwijl financieel kwetsbare vrouwen vaker van middelbare leeftijd zijn (35 tot 55 jaar). Jonge mensen die financieel kwetsbaar zijn, hebben dikwijls een kleine baan of een flexbaan die minder goed betaalt. Financieel kwetsbare vrouwen van middelbare leeftijd hebben meestal een kleine baan. Bij financieel kwetsbare mannen van middelbare leeftijd domineren de werkloosheids- en bijstandsuitkeringen.

Van zowel mannen als vrouwen die financieel kwetsbaar zijn is meer dan 30 procent 55-plusser. De mannen van 55 jaar of ouder hebben vaak een uitkering, terwijl de vrouwen meestal geen eigen inkomen hebben.

Met de herstellende economie is de financiële kwetsbaarheid bij zowel mannen als bij vrouwen iets teruggelopen. In 2016 was 21 procent van de mannen financieel kwetsbaar, tegen 41 procent van de vrouwen. Twee jaar eerder was dat respectievelijk 23 procent en 43 procent.

Partner financieel kwetsbare vrouw heeft hoog inkomen

Het gemiddeld persoonlijk inkomen van de partner van gehuwde of samenwonende financieel kwetsbare vrouwen bedroeg 49 duizend euro in 2016. Als er kinderen zijn, was dit hoger. Ter vergelijking: het gemiddeld persoonlijk inkomen van alle mannen met inkomen bedroeg 39 duizend euro in 2016. De partner van financieel kwetsbare mannen had gemiddeld een inkomen van 21 duizend euro, minder dan het inkomen van alle vrouwen (gemiddeld 23 duizend euro in 2016). Ruim 46 procent van de financieel kwetsbare mannen had een partner, tegen bijna 68 procent van de financieel kwetsbare vrouwen.

]]>
Laatste Nieuws Wed, 11 Oct 2017 03:27:09 +0000
Vrachtschip Cygnus brengt veel materieel naar Sint Maarten http://dnieuws.com/index.php/item/2733-vrachtschip-cygnus-brengt-veel-materieel-naar-sint-maarten.html http://dnieuws.com/index.php/item/2733-vrachtschip-cygnus-brengt-veel-materieel-naar-sint-maarten.html Vrachtschip Cygnus brengt veel materieel naar Sint Maarten

Het resterende materieel voor de zogeheten ‘Waste train’ is aangekomen op Sint Maarten.

Het vrachtship Cynus leverde afgelopen weekend (7 en 8 oktober) onder meer hogedrukreinigers, watertanks en  chemicaliën voor het verwerken van het afval en het ontsmetten van de vuilstort. Het materieel is met een Antonov-vliegtuig eerst naar Curaçao overgebracht en vervolgens vervoerd met de Cygnus.

Aan boord waren verder materialen om het mobiele netwerk op gang te krijgen, schooltassen en ander onderwijsmateriaal. Negen vrachtwagens zijn afgeleverd om het energiebedrijf Gebe te helpen bij het repareren van de elektriciteitsinfrastructuur op het eiland. Een compleet meteorologisch station is overgebracht met het vliegeld als eindbestemming. 
 
De Cygnus was gecharterd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Eerder zorgde BZK dat het schip Aniek hulpgoederen als voedsel, water en vuilniswagens naar Sint Maarten bracht.  Naar verwachting volgen in de komende periode meerdere transporten met hulpgoederen voor het herstel van het eiland.

]]>
Laatste Nieuws Wed, 11 Oct 2017 03:25:46 +0000