DiasporaNieuws - DiasporaNieuws - Laatste Nieuws http://dnieuws.com Mon, 18 Dec 2017 10:44:36 +0000 Joomla! - Open Source Content Management nl-nl Afhankelijkheid http://dnieuws.com/index.php/item/2847-afhankelijkheid.html http://dnieuws.com/index.php/item/2847-afhankelijkheid.html Josta Vaseur

door Josta Vaseur

Het woord ‘afhankelijk’ betekent: ‘aan een steunpunt hangen.’

Het geeft aan dat iemand voor zijn bestaan niet zonder iets of iemand kan.  Afhankelijk zijn is het tegendeel van zelfstandig zijn. Afhankelijkheid kan je er van weerhouden om belangrijke keuzes in je leven te maken.

De gezonde en normale variant van afhankelijkheid is dat iedereen in zekere mate afhankelijk is van omstandigheden en personen. De agrariër bijvoorbeeld  is tot op zekere hoogte afhankelijk van het weer  en wanneer je in een bus stapt, ben je afhankelijk van de stuurmanskunst van de chauffeur.  Ook ben je afhankelijk van je inkomen en ook in relaties is er een zekere mate van afhankelijkheid t.o.v. elkaar. Wanneer wordt afhankelijkheid ongezond?

Gezonde afhankelijkheid is iemand of iets nodig hebben. En ongezonde afhankelijkheid is niet zonder iets of iemand kunnen. Zodra je afhankelijk wordt van iets of iemand dan kun je een deel van jezelf of een deel van je vrijheid kwijtraken. Je wordt hulpbehoevend, ondergeschikt aan anderen, onzelfstandig of in het ergste geval onderworpen aan een ander.

Als jij jezelf ondergeschikt maakt, maak jij jezelf kleiner dan de ander of je maakt de ander groter en belangrijker dan jij. Je kijkt dan tegen de ander op, hemelt hem of haar  op. Jezelf ondergeschikt maken betekent dat je te weinig ruimte inneemt en jezelf wegcijfert. Jezelf afhankelijk opstellen betekent dat jij jouw gedrag en keuzes laat afhangen van wat de ander vindt of nog erger wat je denkt dat de ander vindt. De symptomen kunnen zijn:

  • Je hebt dan teveel kritiek op jezelf.
  • Je hebt steeds bevestiging of goedkeuring van anderen nodig.
  • Je bent bang voor afwijzing
  • Je bent te gericht op de behoeften van de ander
  • Je laat de regie van je leven teveel aan anderen over
  • Je maakt geen keuzes op basis van eigen behoeften maar op basis van de behoeften van de ander

Het gevolg kan zijn dat je anderen de kans geeft om over je grens te gaan doordat je te weinig ruimte inneemt. Jouw zelfvertrouwen slinkt en je voelt je steeds onzekerder. Je eigen waarde daalt en zo kom je in een negatieve spiraal terecht.

Afhankelijkheid kan zelfs leiden tot verslaving. Je kunt  afhankelijk zijn van een sigaret, alcohol, eten,  facebook, gokken, geld uitgeven, kleren kopen  enz.  Van afhankelijkheid of ‘verslaving’ aan een geneesmiddel of genotmiddel (alcohol, nicotine, stimulerende middelen, opiaten, soft- en hard drugs), is sprake wanneer je steeds meer (hogere doses) nodig hebt om het gewenste effect te bereiken. Let wel er is een verschil tussen verslaving en voorzien in eigen behoefte. Een behoefte duidt op datgene wat je nodig hebt terwijl een verslaving duidt op datgene waar je niet meer zonder kan  terwijl je het niet nodig hebt. Je kunt bijvoorbeeld niet zonder zuurstof maar je  hebt het nodig om te leven. Dus is zuurstof een behoefte en geen verslaving. Een sigaret heb  je niet nodig en wanneer je daar niet meer zonder kan, is het verslaving.                                    

Er is economische – en emotionele afhankelijkheid. Landen kunnen verkeren in een positie van economisch afhankelijkheid dan heeft het ene land, het andere nodig voor zijn voort bestaan. Maar ook een vrouw kan economisch van haar man afhankelijk zijn. Dan heeft ze geen eigen  inkomsten. In een relatie kan er ook sprake zijn van emotionele afhankelijkheid.  Emotionele afhankelijkheid maakt je kwetsbaar, remt je, kost veel energie en veroorzaakt gevoelens van gemis, jaloezie, spanning en onrust. Regelmatig zijn mensen (vooral vrouwen) ondergedompeld in een  combinatie van beiden. 

Een afhankelijkheidsrelatie is een relatie waarbij je een ondergeschikte en ongezond afhankelijke positie inneemt ten opzichte van de ander. Afhankelijkheidsrelaties zijn funest en toch komen ze vaak voor. Een afhankelijkheidsrelatie kan er zijn tussen ouders en kinderen, partners maar ook met je baas of werkgever.  In zo’n relatie kan jij jezelf kwijtraken. Je weet vaak niet meer wat je zelf wil, je cijfert jezelf weg, je hebt geen oog meer voor je eigen gevoelens en behoeften. Er zijn  mensen  die zich erg afhankelijk opstellen  t.a.v. hun sociale uitkering of kinderbijslag. Ze kijken dan halverwege de maand al hunkerend uit naar het bedrag dat moet worden bijgeschreven op hun rekening. Sommigen hebben in gedachten het geld al uitgegeven voordat het is gestort. De oorzaak van emotionele afhankelijkheid. Emotionele afhankelijkheid kan ontstaan als jij je niet opgewassen voelt tegen bepaalde situaties. Soms durf je niet alleen verder te gaan. Soms heb je onvervulde behoeften bijv. aan waardering, dan ga je die bij een ander zoeken.

Wederzijdse emotionele afhankelijkheid binnen relaties komt voort uit positieve gevoelens die jij mist bij jezelf en welke de ander wel heeft. Een relatie begint vaak vanuit wederzijdse afhankelijkheid. Vanuit deze afhankelijkheid ontstaan er een soort energetische verbinding tussen jou en je  partner waar energie doorheen kan lopen. Het probleem ontstaat wanneer de één zich meer afhankelijk voelt dan de ander. Gevoelens van onzekerheid, negatief zelfbeeld (ik ben niet meer zo aantrekkelijk of ik ben niet meer zo succesvol) of angst,  kunnen je uitbalans brengen.  Wanneer dat het geval is, verlies jij energie aan een ander. Jij wordt moe en de ander fit. Je geeft jezelf weg. Sterker nog jij geeft in dat geval jouw positieve gevoelens af waar de ander juist op viel. Hierdoor word jij letterlijk onaantrekkelijk voor de ander. En duwt hij of zij jou wellicht - nog - verder van zich af. Gevoelens van afhankelijkheid maken je dus onaantrekkelijk. 

Er is sprake van emotionele afhankelijkheid wanneer je afhankelijk bent van de goedkeuring, bevestiging, liefde, aandacht en waardering van de ander. Dat wil zeggen dat jij je alleen happy voelt als de ander jou een glimlach of schouderklopje geeft. Jouw geluksgevoel hangt dus af van wat de ander doet of nalaat. Zolang jij die aandacht krijgt, voel jij je goed. Een heftiger en intensere vorm van afhankelijkheid is er wanneer je voortdurend bewondering van anderen nodig hebt. In feite ben  je zo afhankelijk van de kick die deze bewondering en adoratie teweeg brengt dat je er niet meer zonder kunt. En dat is tevens jouw drijfveer. Het zorgt ervoor dat je altijd de beste wilt zijn of dat je altijd wilt winnen. Maar het kan ook andere vormen aannemen zoals altijd wat nieuws nodig hebben om onder de aandacht te komen. Soms ben  je zelfs bereid om over de rug van een ander aan die waardering komen. Je wringt je in allerlei bochten om iedereen te vriend te houden.

Wat moet je doen om weer emotioneel ‘aantrekkelijk’ en onafhankelijk te worden?

  • Laat jouw onzekerheid, negatief zelfbeeld en angst los.
  • Haal jouw positieve gevoelens weer terug welke jij afgegeven of verloren hebt.

Zo voel jij jezelf weer compleet, word je ook zonder die ander gelukkig en  krijg je weer vertrouwen. Dan word je weer ‘aantrekkelijk. ‘

Tenslotte: Alles wat je vergaart in deze materiele wereld is vergankelijk. Soms nemen mensen meer banen om snel en meer geld te verdienen. Je krijgt dan wel meer geld in handen maar je kunt daarmee ook je vrijheid en rust kwijtraken. Maak jezelf nooit ondergeschikt aan geld. In een goede relatie, geef je elkaar de vrijheid, je bent dan vrij in gebondenheid. Zodra er echter dingen als arrogantie, hebzucht, lust, dwang en geweld  je relatie binnensluipen, komt jouw relatie in de gevaren zone  terecht.  

Tijdens ons leven, raken we vaak, onbewust, gewend aan vele zaken, die dingen worden gewoon voor ons en pas als ze wegvallen, merken we hoeveel en hoe sterk we er aan gebonden waren, hoe afhankelijk we ervan zijn geworden. Bijvoorbeeld een ouder die elke financiële tegenslag van haar kind opvangt. Als deze ouder komt weg te vallen, wordt het kind van het ene op het andere moment op zichzelf geworpen. Dan beseft hij hoe zeer hij financieel afhankelijk van zijn moeder was. Beste mensen afhankelijkheid moeten we zelf creëren. We moeten het voelen en beleven en vooral er over waken het niet kwijt te raken.

“Iemand kan je alleen je zelfrespect en zelfstandigheid afpakken, als je het hem geeft.”

 

Josta Vaseur

]]>
Laatste Nieuws Mon, 18 Dec 2017 04:59:25 +0000
PRESIDENTIËLE ONDERSCHEIDING VOORZITTER stichting Collectief Overzee Suriname Drs. ERNEST GREP http://dnieuws.com/index.php/item/2846-presidenti%C3%ABle-onderscheiding-voorzitter-stichting-collectief-overzee-suriname-drs-ernest-grep.html http://dnieuws.com/index.php/item/2846-presidenti%C3%ABle-onderscheiding-voorzitter-stichting-collectief-overzee-suriname-drs-ernest-grep.html PRESIDENTIËLE ONDERSCHEIDING VOORZITTER stichting Collectief Overzee Suriname Drs. ERNEST GREP

door Iwan Koswal 

President Desi Bouterse heeft Ernest Grep, huisarts en zorgondernemer, benoemd tot officier in de ere orde van de gele ster.

Op uitnodiging van de heer Ebu Jones, tijdelijk zaakgelastigde op de Ambassade van de Republiek in Den Haag, werd Drs. Ernest Grep gedecoreerd in aanwezigheid van de Consul-Generaal, de heer Roy Lieuw A Sie. De heer Patrick Kensenhuys, lid van ‘De Nationale Assemblee’, reikte de onderscheiding uit namens President Desire Bouterse

De heer Ebu Jones vertelde dat de president als reden voor de decoratie aangaf: Dat Ernest Grep de wet personen van Surinaamse afkomst (PSA) in Nederland onder de aandacht van de Surinaamse diaspora heeft gebracht en zijn talent tientallen jaren onbaatzuchtig inzet om de Surinaamse diaspora in Nederland dichter bij elkaar te brengen, hen motiveert en inspireert om hun bijdrage te blijven leveren ter ondersteuning van de nationale ontwikkeling in Suriname.

Grep is al ruim tien jaar CEO van Medi Check Services huisartsenpraktijk met vestigingen zowel in Nederland als in Suriname. Verder is hij sinds de jaren negentig sociaal, maatschappelijk en politiek actief in Nederland. Hij is ook voorzitter van stichting Collectief Overzee Suriname, die als missie heeft een transnationale gemeenschap te vormen tussen Nederland en Suriname.

Grep was zeer ontroerd met de decoratie en gaf aan dat de successen niet behaald hadden kunnen worden zonder de ondersteuning van zijn gezin en het bestuur van stichting Collectief Overzee Suriname. Hij gaf aan het een erkenning te vinden van het hele team, “Alleen ben ik absoluut niet in staat om deze prestatie te leveren”.

“Wat steeds in mij opkwam tijdens de decoratie plechtigheid, was dat mijn vader, die er helaas niet meer is, erg trots op mij zou zijn”. Mijn vader Imro Grep, oud voorzitter van de Vakcentrale de Moederbond in Suriname, heeft het zaadje in mijn geplant. “Doe goed en zie niet om” zei hij altijd.

Ernest Grep bedankte de President van de Republiek Suriname voor deze onderscheiding en zei vastberaden voort te zullen gaan op de ingeslagen weg.

]]>
Laatste Nieuws Mon, 18 Dec 2017 04:58:30 +0000
Ruim kwart gescheiden ouders kiest voor co-ouderschap http://dnieuws.com/index.php/item/2845-ruim-kwart-gescheiden-ouders-kiest-voor-co-ouderschap.html http://dnieuws.com/index.php/item/2845-ruim-kwart-gescheiden-ouders-kiest-voor-co-ouderschap.html © CBS

Van de in 2010 gescheiden ouders koos 27 procent voor co-ouderschap.

De kinderen wonen dan ongeveer net zo vaak bij de vader als bij de moeder. Twee jaar na de scheiding had 80 procent nog steeds een co-ouderschap. Dat blijkt uit een analyse in het kader van het onderzoek ‘Nieuwe Families in Nederland’, dat de Universiteit Utrecht in samenwerking met het CBS heeft uitgevoerd.

Meer dan 600 duizend kinderen onder de 17 jaar woonden in 2015 niet in een gezin met twee eigen ouders. Dat waren er bijna 200 duizend meer dan twintig jaar eerder. De verwachting in de CBS-huishoudensprognose is dat de stijgende trend aanhoudt. Ruim de helft van de kinderen die niet bij beide eigen ouders wonen, maakten een scheiding van hun ouders mee. Een toenemend aantal kinderen woont al vanaf de geboorte in een eenoudergezin.

Kinderen van co-ouders hebben twee ouderlijke huizen

Uit de woongegevens kan niet worden afgeleid waar het kind werkelijk verblijft na een scheiding, omdat iemand maar op één adres kan worden ingeschreven. Uit de enquête onder gescheiden ouders van het onderzoek ‘Nieuwe Families in Nederland’ blijkt dat 27 procent van de in 2010 gescheiden paren voor co-ouderschap heeft gekozen. De kinderen krijgen dus twee ouderlijke huizen. Bij 70 procent van de gescheiden paren gingen de kinderen (voornamelijk) bij de moeder wonen, bij 3 procent werd de vader de hoofdopvoeder. Ouders die kiezen voor co-ouderschap zijn relatief hoogopgeleid en hadden relatief weinig onderlinge conflicten rond de scheiding.

Co-ouderschap meestal duurzaam

Tachtig procent van de ouders die na hun scheiding kozen voor een gelijke verdeling van de dagelijkse opvoeding van hun kinderen, heeft ook twee jaar later nog co-ouderschap. In 15 procent van de gevallen is de woning van de moeder het hoofdverblijf geworden, bij 5 procent werd de vader de hoofdverzorger.
Hoogopgeleide ouders en ouders die weinig conflicten hadden bij de scheiding handhaven vaker de afgesproken co-ouderschapsregeling. Heel jonge kinderen of juist oudere kinderen en kinderen met problemen zijn twee jaar na het begin van een co-ouderschap wat vaker bij moeder of vader gaan wonen. Verder blijkt dat de co-ouderschapsregeling vaker gewijzigd wordt als de vader langer moet reizen naar zijn werk of met een nieuwe partner is gaan samenleven.

]]>
Laatste Nieuws Mon, 18 Dec 2017 04:57:12 +0000
Rekentoets telt dit jaar ook op het vwo niet meer mee http://dnieuws.com/index.php/item/2844-rekentoets-telt-dit-jaar-ook-op-het-vwo-niet-meer-mee.html http://dnieuws.com/index.php/item/2844-rekentoets-telt-dit-jaar-ook-op-het-vwo-niet-meer-mee.html Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

In het huidige schooljaar (2017-2018) telt het cijfer voor de rekentoets niet meer mee voor het behalen van het vwo-diploma.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media hiermee ingestemd.

De rekentoets wordt dit jaar wel afgenomen maar telt niet meer mee voor het behalen van het diploma. De wijziging heeft alleen effect voor het vwo. Voor leerlingen in het havo, vmbo en mbo telde de toets al niet mee.

Omdat het belangrijk blijft dat alle leerlingen met een goede rekenbasis van school gaan, werken betrokkenen aan een plan hoe rekenen kan meetellen voor het behalen van een diploma in het vmbo, havo, vwo en mbo. Dit is vooruitlopend op de uitkomsten van curriculum.nu. Het is daarom belangrijk dat de opgebouwde expertise en energie voor rekenonderwijs binnen de scholen behouden blijft en wordt versterkt.

Momenteel wordt in curriculum.nu de hele onderwijsinhoud van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs tegen het licht gehouden. Rekenen moet daarbij een stevige plaats krijgen. Als inbreng hiervoor ontwikkelt de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren  een alternatief voor de rekentoets.

]]>
Laatste Nieuws Mon, 18 Dec 2017 04:54:50 +0000
Patiënt dichter bij besluitvorming http://dnieuws.com/index.php/item/2843-pati%C3%ABnt-dichter-bij-besluitvorming.html http://dnieuws.com/index.php/item/2843-pati%C3%ABnt-dichter-bij-besluitvorming.html Minister Bruins voor Medische Zorg

Patiënten krijgen meer te zeggen over het beleid van zorginstellingen.

Cliënten kunnen op deze manier meedenken over de organisatie van de zorgverlening, bijvoorbeeld over het aanbod aan maaltijden in ziekenhuizen. Dit is nodig om de zorg beter aan te laten sluiten bij de wensen en verwachtingen van mensen. Dat staat in het wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018 waarmee de ministerraad, op voorstel van minister Bruins voor Medische Zorg heeft ingestemd.

Het kabinet wil patiënten dichter bij de besluitvorming over zorg brengen. Uit onderzoek blijkt dat cliëntenraden – als zij invloed willen uitoefenen - tegen een aantal belemmeringen aanlopen. Patiënten willen effectief hun stem laten horen en cliëntenraden hebben behoefte aan stabiele financiering. In het regeerakkoord is afgesproken dat de inspraak van verzekerden, patiënten en cliënten op het beleid van de zorgverzekeraars of zorgaanbieders wettelijk wordt vastgelegd.

Dit wetsvoorstel regelt dat besturen van zorginstellingen voorwaarden opstellen voor invloed van cliënten en patiënten. Cliëntenraden krijgen niet enkel het recht om advies te geven, maar voor sommige besluiten moet het bestuur van de zorginstelling ook expliciet om instemming gaan vragen. Het gaat dan om besluiten die van groot belang zijn voor de positie van de cliënten. Ook krijgen cliëntenraden nog andere bevoegdheden zoals het recht op het houden van een enquête.

]]>
Laatste Nieuws Mon, 18 Dec 2017 04:53:09 +0000
Ontmoeting met een bijzonder echtpaar op Curaçao http://dnieuws.com/index.php/item/2842-ontmoeting-met-een-bijzonder-echtpaar-op-cura%C3%A7ao.html http://dnieuws.com/index.php/item/2842-ontmoeting-met-een-bijzonder-echtpaar-op-cura%C3%A7ao.html Samen met Francis,Hilda en Sarita

Samensteller Dennis Lapar

Van 5 november tot en met 12 november 2017 was ik op Curaçao in verband met de handelsmissie van FinanceSuriname op Curaçao van 6 tot en met 8 november 2017. 

Over deze handelsmissie zal in januari 2018 een artikel in Diaspora Nieuws worden gepubliceerd. 

Vandaag wil ik jullie een korte impressie geven van een fantastisch echtpaar, dat op Curaçao woont. 

Mevrouw Hilda de Windt-Ayoubi en Francis de Windt hebben beiden in Nijmegen/Nederland gestudeerd.

Na hun studie zijn zij teruggekeerd naar Curaçao om mee te helpen aan de opbouw van hun eiland. 

Enkele jaren geleden heeft Henk Moeniralam (een zeer bekende inwoner van Nijmegen en een goede huisvriend van de familie De Windt ) mij gevraagd contact met Hilda op te nemen. Gelukkig heb ik naar Henk geluisterd en heb ik Hilda opgebeld. Het eerste gesprek was zeer prettig. Hilda is een zeer bijzondere vrouw, die jarenlang in het onderwijs heeft gewerkt. Zij schrijft gedichten en schildert. In januari 2018 zal ik een artikel over haar in Diaspora Face publiceren. 

Op vrijdag 10 november 2017 kwam ik met mijn gezelschap bij de familie De Windt aan.

Wij werden op een geweldige wijze ontvangen. De bedoeling was om een uur te blijven. Uiteindelijk gingen wij ná uren weg. Een zeer bijzondere ontmoeting met de gastvrije familie De Windt. 

In het gesprek met Francis kwam ik erachter, dat Francis heel veel weet over de ontwikkeling van de eilanden in het Caribische gebied. Francis heeft als planoloog voor het ministerie gewerkt. Hij heeft voor heel veel ministers meegemaakt. Daar Francis altijd onafhankelijk is geweest, heeft hij zijn baan behouden bij de wisseling van de wacht. Francis heeft een behoorlijke bijdrage geleverd aan de ruimtelijke ordening van Curaçao en de overige eilanden. Hij moest vaak reizen en was veel van huis. Hilda was dan alleen met de kinderen. Naast haar eigen werk als lerares was zij erg druk met het gezin en de huishouding. 

Francis en Hilda hebben een prachtig huis en wonen op een fantastische plek op dit eiland. Zij hebben beiden hard gewerkt en genieten nu van hun pensioen en hun kinderen en kleinkinderen. God Bless you all. 

Ter illustratie van deze ontmoeting hierbij enkele foto’s.

In de tuin van de familie De Windt staan verschillende bomen ( o.a. mango, cocos, nim) planten en bloemen.

Foto Nim boom

Francis en Dennis in de tuin van de familie De Windt

Gezellig in de tuinvan de familie De Windt

 

[testimonial author="Dennis Lapar" position="Columnist" avatar="images/nieuws/d_lapar.png"] Directeur van Stichting FinanceSuriname. Bankconsultant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Laatste Nieuws Wed, 13 Dec 2017 05:29:38 +0000
Hoger opgeleiden meest betrokken bij politiek http://dnieuws.com/index.php/item/2841-hoger-opgeleiden-meest-betrokken-bij-politiek.html http://dnieuws.com/index.php/item/2841-hoger-opgeleiden-meest-betrokken-bij-politiek.html © CBS

Iemand met een hoog opleidingsniveau heeft in de regel meer interesse in de politiek, stemt vaker en doet vaker mee aan politieke acties dan een laag opgeleide.

Vrouwen zeggen minder geïnteresseerd in politiek te zijn dan mannen, doen ook minder aan politieke acties, maar stemmen ongeveer evenveel. Dat blijkt uit het achtergrondartikel “Politieke betrokkenheid in Nederland”, dat het CBS vandaag publiceert.

De politieke interesse van Nederlanders is tussen 2012 en 2014 iets gedaald en in 2015 en 2016 op hetzelfde niveau gebleven. Overigens deden ze in deze periode ook niet minder mee aan politieke activiteiten en was de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 hoger dan in 2012.

Het artikel verschijnt precies 100 jaar nadat het algemeen kiesrecht voor mannen werd ingevoerd, op 12 december 1917. Vanaf 1 januari 1920 mochten ook vrouwen stemmen.

Deze cijfers zijn gebaseerd op het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn, een enquête die in de periode 2012–2016 is gehouden onder ruim 38 duizend personen van 15 jaar of ouder. Aan hen is onder meer gevraagd of ze hebben gestemd bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 en of ze in een periode van vijf jaar mee hebben gedaan aan politieke acties. Politieke interesse is gemeten door respondenten te vragen of ze niet, weinig, tamelijk of zeer geïnteresseerd zijn in politiek.

Meeste politieke interesse bij hoog opgeleiden

Van de hoogst opgeleiden (wo en hbo) is 78 procent tamelijk tot zeer geïnteresseerd in de politiek en van de laag opgeleiden 28 procent (basisschool). Daarnaast is er meer interesse onder mannen (58 procent) dan onder vrouwen (44 procent). Politiek geïnteresseerden participeren meer; ze gaan over het algemeen vaker naar de stembus en doen meer mee aan politieke acties.

De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, de laatste waarvan het CBS gegevens heeft, verschilt echter niet tussen mannen en vrouwen. Tussen hoog en laag opgeleiden is wel een verschil.

]]>
Laatste Nieuws Wed, 13 Dec 2017 05:22:42 +0000
Relatief weinig tienermoeders in Nederland http://dnieuws.com/index.php/item/2840-relatief-weinig-tienermoeders-in-nederland.html http://dnieuws.com/index.php/item/2840-relatief-weinig-tienermoeders-in-nederland.html © CBS

In 2016 kregen 1 492 tieners in Nederland een kind.

Dat waren er opnieuw minder dan een jaar eerder. Het aantal tienermoeders per duizend 15- tot 20-jarige meisjes was in Nederland het laagst van alle EU-landen. Dat meldt het CBS.

De meeste tienermoeders in 2016 waren 18 of 19 jaar, een klein deel (95 meisjes) was 16 jaar of jonger toen hun kind geboren werd. Het aantal tienermoeders neemt al jaren af. Begin deze eeuw waren het er nog rond de 3 500. Dat kwam neer op 7 tot 8 moeders per duizend 15- tot 20-jarigen. In 2016 is dit afgenomen tot 3 per duizend meisjes.

Kleine toename moederschap bij meisjes met migratieachtergrond

Het aandeel tienermeisjes dat moeder wordt, is het hoogst bij meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond. Over het algemeen is ook daar een daling zichtbaar, behalve bij de meisjes met een overige niet-westerse achtergrond. Dat houdt waarschijnlijk verband met de recente asielmigratie. Zo werden 92 meisjes met een Syrische en 40 met een Somalische achtergrond vorig jaar moeder. Dat waren respectievelijk 43 en 19 op de duizend tienermeisjes met die migratieachtergrond.

Nederland telt minste tienermoeders in de EU

Met 3,2 moeders per duizend meisjes telde Nederland in 2015 de minste tienermoeders van de 28 EU-landen. In het niet EU-land Zwitserland was dit cijfer met 2,6 nog iets lager. Ook Denemarken en Zweden kennen weinig hele jonge moeders. De hoogste aantallen tienermoeders zijn in Bulgarije (41,3 moeders per duizend meisjes) en Roemenië (36,6).

]]>
Laatste Nieuws Wed, 13 Dec 2017 05:21:17 +0000
Impuls voor Nederlands onderwijs wereldwijd http://dnieuws.com/index.php/item/2839-impuls-voor-nederlands-onderwijs-wereldwijd.html http://dnieuws.com/index.php/item/2839-impuls-voor-nederlands-onderwijs-wereldwijd.html Impuls voor Nederlands onderwijs wereldwijd

Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (onderwijs) investeren in Nederlands onderwijs in het buitenland.

Jaarlijks trekken zij hier € 3 miljoen voor uit. Door deze investering kunnen wereldwijd ruim 14.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen les krijgen in hun moedertaal.

Van Engelshoven maakte dit vandaag bekend tijdens een ontmoeting met haar Vlaamse collega Crevits in Brussel: “Duizenden Nederlandse en Vlaamse kinderen gaan naar school in het buitenland. Het is belangrijk dat zij goed onderwijs krijgen in het Nederlands. Deze kinderen komen namelijk vaak weer terug naar Nederland of Vlaanderen, en kunnen dan zo probleemloos mogelijk instromen in het onderwijs. Deze investering helpt bij een soepelere schoolloopbaan van deze groep leerlingen.”

Herstel

Het vorige kabinet heeft in 2013 besloten tot een bezuiniging op het Nederlands onderwijs in het buitenland. De Inspectie van het Onderwijs concludeerde dit jaar dat door de bezuinigingsmaatregelen een toenemend aantal Nederlandse scholen in het buitenland haar deuren moest sluiten. Met ingang van het schooljaar 2016/2017 volgden minder Nederlandse en Vlaamse kinderen in het buitenland les in het Nederlands. Met deze impuls draait het huidige kabinet dit besluit terug. Door de jaarlijkse investering van € 3 miljoen wordt de situatie weer hersteld. Het geld wordt ingezet als een subsidiebedrag per leerling.

]]>
Laatste Nieuws Wed, 13 Dec 2017 05:19:55 +0000
Minister Dekker roept jongeren op altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag aan te vragen http://dnieuws.com/index.php/item/2838-minister-dekker-roept-jongeren-op-altijd-een-verklaring-omtrent-het-gedrag-aan-te-vragen.html http://dnieuws.com/index.php/item/2838-minister-dekker-roept-jongeren-op-altijd-een-verklaring-omtrent-het-gedrag-aan-te-vragen.html Minister Dekker

Veel jongeren zien op tegen het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een baan of stage.

Er zijn bij hen onduidelijkheden over de mogelijke consequenties van een strafblad op het verkrijgen van een VOG en ze zijn bang te worden afgewezen. Terwijl meer dan 99% van de jongeren die een VOG aanvraagt, deze ook krijgt. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker maakt zich er hard voor om de drempels voor een VOG-aanvraag weg te nemen door in te blijven zetten op betere voorlichting aan jongeren.

VOG-check geeft zekerheid

Dekker: “Sommige jongeren durven geen VOG aan te vragen. Het is juist belangrijk dat zij zich realiseren dat ze kansen hebben. Ook als ze ooit een keer de fout in zijn gegaan. Daarom hebben we op de website www.watdevog.nl een VOG-check gezet die je anoniem kunt invullen: dan weet je hoe je ervoor staat, nog voordat je een officiële aanvraag indient. De meeste jongeren krijgen gewoon een VOG en kunnen aan de slag.”

Om te horen hoe jongeren over de VOG denken, ging de minister op donderdag 7 december in gesprek met twee studenten: Lotte Broers (PABO, Hogeschool Leiden) en Ayse Temel (Verpleegkunde, ROC van Amsterdam). “Ik wist niet zo goed wat een VOG eigenlijk is en waarnaar gekeken wordt,” zegt Broers. “Daarom vind ik het ook moeilijk om de kans in te schatten dat ik de VOG krijg.” Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid, ontwikkelde de campagne ‘Wat de VOG?’ om jongeren te informeren. Deze campagne loopt tot het eind van het jaar en spoort jongeren aan altijd een VOG aan te vragen.  

]]>
Laatste Nieuws Wed, 13 Dec 2017 05:16:10 +0000