De Internationale Kapitaalmarkt

Een Formule voor de Creatie van Duurzame Welvaart in Suriname  In ...

Kabinet: Brede aanpak tegen ongewenste buitenlandse inmenging

Ongewenste buitenlandse inmenging raakt het fundament van de ...

Nieuwe behandeling tegen Hepatitis C in het basispakket

Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het ...

Experimenten centraal tellen gemeenteraadsverkiezingen

Om te bekijken of het tellen van stemmen efficiënter, betrouwbaarder ...

Nederland wil weer lid worden van VN-Mensenrechtenraad

Nederland wil van 2020 tot en met 2022 opnieuw als lid deelnemen aan ...

Ruim helft werkenden leert bij buiten de schoolbanken

De meeste volwassenen met een betaalde baan leren tijdens hun ...

Meer stroom uit wind en zon

In 2017 is in Nederland 10 procent meer elektriciteit uit ...

LEIDERSCHAP

door Josta Vaseur Als het nu gaat om een land, een bedrijf of ...

Financieel Stabiliteitscomité waarschuwt voor risico’s cyberaanvallen

Het Financieel Stabiliteitscomité heeft in zijn vergadering van 13 ...

Koolmees: meer verlof voor partner bij geboorte baby

Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer ...
×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 755 niet laden
dinsdag, 20 maart 2018 02:38

De Internationale Kapitaalmarkt

Een Formule voor de Creatie van Duurzame Welvaart in Suriname 

In deze editie van rubriek “de Internationale Kapitaalmarkt “gaan wij kort in op een Formule voor de Creatie van Duurzame Welvaart in Suriname.  Helaas heeft de praktijk uitgewezen dat vanaf 1975, opeenvolgende regeringen in Suriname, niet in staat zijn geweest om de Surinaamse samenleving naar een hoger welvaartsniveau te tillen. Er zijn uiteraard verscheidene oorzaken aan te geven voor dit falen. Maar samenvattend kan gesteld worden dat incompetentie en het ontbreken van een “top-down” ontwikkelingsvisie belangrijke factoren zijn.  In de run-up naar de verkiezingen van 2020 vrezen wij dat er niet veel zal veranderen. Suriname is een zogenaamde “frontier market”. Er zijn vergelijkbare landen in deze “frontier” categorie die wel in staat zijn geweest om welvaart voor hun bevolking te creëren.  De Formule die wij in dit artikel presenteren is toepasbaar in iedere economische cyclus. De Formule is geen theorie maar de harde praktijk maar moet niet worden gezien als een unicum of wondermiddel.  Uiteraard moeten de parameters gedetailleerd en specifiek voor de Surinaamse situatie worden gekalibreerd. Wij zullen de Formule op eenvoudige wijze uitleggen en wij eindigen zoals gewoonlijk met een conclusie voor Suriname.

Formule voor de Creatie van Duurzame Welvaart 

Met een gecombineerde ervaring van meer dan 50 jaren in de financiële industrie op Wall Street en in de City of London hebben wij samen met onze collegae, verscheidene emerging en frontier landen geadviseerd.  Ieder land heeft uiteraard een specifieke problematiek, maar sommige landen zijn vergelijkbaar met Suriname. Al snel kwamen wij tot de conclusie dat het zogenaamde multipliereffect van financiële technologie een belangrijke factor is voor de Creatie van Duurzame Welvaart.  Vandaar dat financiële technologie onderdeel is van de Formule die luidt:

“Creatie van Duurzame Welvaart (CDW) is gelijk aan de collectieve waarde van financiële technologieën (FT), vermenigvuldigd met de som van Menselijk Kapitaal (MK), Sociaal Kapitaal (SK) en Fysieke Bezittingen van het land (FB)"   

Met “Financiële Technologie” wordt bedoeld de innovatieve processen en componenten geassocieerd met obligaties, aandelen, leningen met onderpand, derivaten, goudswaps etc en het kredietwaardigheidsbeleid.  “Menselijk Kapitaal” omvat het collectieve talent, de productiviteit, training en de ervaring van de bevolking.  “Sociaal Kapitaal” omvat, naast andere concepten, het rechtssysteem, eigendomsrechten, onderwijs, volksgezondheid, bescherming door de politie/brandweer, transparante markten, financiële rapportage, religieuze vrijheid, culturele normen en waarden.

Tot slot: “Fysieke Bezittingen” zijn de bezittingen van het land zoals de natuurlijke hulpbronnen (olie, goud, bauxiet, landbouw etc), cash, land, onroerend goed etc.

Simpel gesteld betekent de Formule dat duurzame welvaart gecreëerd kan worden door financiële technologie toe te passen op de totale waarde van Menselijk Kapitaal, Sociaal Kapitaal en de Bezittingen van het land.  CDW= FT *(MK+SK+FB). Toepassen van de Formule vergroot de toegang tot kapitaal, schept meer werkgelegenheid, verhoogt de veiligheid en welvaart van de samenleving etc etc. De kracht van de Formule ligt in het toepassen van financiële technologie op de SOM van Menselijk Kapitaal, Sociaal Kapitaal en Fysieke Bezittingen. Zonder Sociaal Kapitaal (bijvoorbeeld onderwijs) kan Menselijk Kapitaal zich niet ontwikkelen. Zonder Menselijk Kapitaal (mensen met kennis en ervaring) kan geld niet op productieve wijze worden besteed. 

 

Menselijk kapitaal  

In de bovenstaande formule is Menselijk Kapitaal (human capital) de meest belangrijke factor voor de ontwikkeling van Suriname. Zonder menselijk kapitaal is er geen technologische ontwikkeling mogelijk. De beste manier om de waarde van het Menselijk Kapitaal te verhogen is via educatie en verbetering van de gezondheidszorg. Een land kan menselijk kapitaal opbouwen via 1) verbetering van kennis en skills 2) verbetering van de kwaliteit en de duur van het leven zodat de bevolking productiever wordt en tot slot 3) via de import van mensen met specifieke kennis of ervaring. Sommige landen zijn sterk in het opbouwen van menselijk kapitaal. Neem als voorbeeld twee voormalige Britse kolonies, Jamaica en Singapore. In de jaren’ 60 was het BBP per persoon van beide landen vergelijkbaar rond de US$2200 per persoon. Maar de landen kozen verschillende beleidspaden in hun ontwikkeling. Jamaica legde de nadruk van haar economie op landbouw en toerisme en heeft anno 2018 een per capita inkomen van ongeveer US$5500. Singapore daarentegen legde de nadruk op de ontwikkeling van menselijk kapitaal en sociaal kapitaal en creëerde een kennisinfrastructuur. Hierdoor is Singapore anno 2018 een modern eerste wereldland geworden met een per capita inkomen van meer dan US$55000. Singapore stond ook open voor immigranten die een bijdrage aan hun samenleving konden leveren. Beleidsmakers in Singapore realiseerden zich dat kennis zelfs belangrijker is dan kapitaal. In andere landen zoals China, India, Zuid-Korea heerst een sterke studie cultuur. Op de lange termijn is dit de reden waarom deze landen zich sterk zullen ontwikkelen. Suriname zal zich pas kunnen ontwikkelen als de kennis van de bevolking wordt vergroot. Surinaamse studenten in de jaren ’60 hadden een kennisvoorsprong, maar anno 2018 zijn wij ver achteruitgeraakt. Suriname heeft na de onafhankelijkheid een grote exodus gekend. Vervolgens na de decembermoorden van 1982, verkozen veel talentvolle Surinaamse studenten en academici om niet meer terug te keren naar Suriname. 

De Formule is geen panacee 

Uiteraard is een Formule geen panacee. De meeste beleidsmakers passen beleid toe op de wijze waarop wetenschappers soms wiskundige problemen oplossen. Met andere woorden: gebruik een bepaalde formule en de oplossing rolt eruit. Maar zoals een ervaren chirurg zal kunnen bevestigen, op het allerhoogste niveau verandert de meest logische formule juist meer in “kunst”. Net zoals een kunstenaar kleuren kiest uit een oneindig kleurenpalet, moet een beleidsmaker kiezen uit een arsenaal van beleidsmaatregelen die passen bij de situatie van het land.  Naarmate de tijd verstrijkt zullen condities veranderen en moeten beleidsmakers de beleidsstructuur aanpassen. Het is niet mogelijk om echt geld te scheppen door een dollar briefje te kopiëren. Vergelijkbaar hiermee is het ook niet mogelijk om financieel beleid te kopiëren dat vroeger eens werkte voor een bepaald land. Financieel beleid is een continuüm met oneindig veel combinaties en permutaties. Pas als men de economische structuur en de inkomens volatiliteit van een land goed begrijpt kan men beginnen met duurzame groei creatie.  De Formule geldt in iedere economische cyclus. In landen met stabiele economische groei zal de bevolking ook direct toegang hebben tot hoogstaand onderwijs en gezondheidszorg.  De bevolking kan ongehinderd participeren in het politieke proces en wordt gemotiveerd om aan bezitsvorming te doen. Voor de volledigheid vermelden wij dat de basis van deze Formule ontwikkeld was door Michael Milken, een legende op Wall Street uit de jaren ’80.  Milken was de geestelijke vader van de markt voor risicovolle bedrijfsobligaties (‘junkbonds’) en wist daarmee via een keten van betalingen miljarden aan beleggingskapitaal te mobiliseren. Dit werd gebruikt voor veelbelovende nieuwe bedrijven, maar ook voor vijandige overnames van grote gevestigde ondernemingen. 

 

Prudent en professioneel economisch beleid dringend noodzakelijk

Op dit moment zien wij in Suriname helaas geen realistische “top-down” visie inzake economische groei en schulden reductie beleid. Een land besturen betekent immers dat investeringen op een solide basis geschoeid moeten zijn. Investeren in groei zoals infrastructuur etc is een goede ontwikkeling. Deze groei mag echter niet resulteren in het opblazen van de gehele economie en daardoor de totale verarming van de samenleving.  Suriname heeft middels haar huidige schuldpolitiek een enorme afstraffing gekregen van de rating agencies met de single B-rating. Het imago op de internationale kapitaalmarkt is verslechterd.  Het rating en kredietwaardigheidsbeleid moet veel professioneler. Er moeten meer wetten komen waarmee politici, die het fundament van de Surinaamse economie opblazen, daadwerkelijk gestraft worden. Het mag niet meer gebeuren dat megalomane politici die niets van prudent managen van een land begrijpen, weer de kans krijgen bij de komende verkiezingen. Veel politici zijn bezig met modder smijten maar realiseren zich niet dat Suriname op dit moment zeer grote economische risico’s loopt. Het debat t.a.v. dergelijke essentiële topics wordt amper gevoerd. Wij adviseren de fractievoorzitters van alle partijen om de Formule en de consequenties voor Suriname tot agenda punt nummer een te maken. Bijvoorbeeld, in Suriname is er veel gebrek aan Sociaal Kapitaal. Er is geen investeringsecosysteem en de randvoorwaarden ontbreken om bijvoorbeeld te investeren in het aandelenkapitaal van het Surinaams midden-en kleinbedrijf. Dit gebrek aan Sociaal Kapitaal is de zwakke link waardoor het multipliereffect van de financiële technologie niet adequaat zal functioneren. Het toepassen van financiële technologie op de Fysieke Bezittingen van Suriname (bijvoorbeeld natuurlijke hulpbronnen) is een zeer belangrijke topic die iedere politieke partij goed moet begrijpen. De Formule dwingt beleidsmakers om de kapitaalstructuur van de Surinaamse economie goed te doorgronden. 

Conclusie voor Suriname  

Suriname is helaas anno 2018 aan de rand van de economische afgrond terechtgekomen. De samenleving verarmt en er is veels te veel schuld.  Saramacca, het geboorte district van onze vader en leefgebied van onze grootouders, lijkt te veranderen in een narco-district. Geld is een krachtig economisch middel maar de Creatie van Duurzame Welvaart heeft meer dan geld alleen nodig. Wij willen aan alle Surinaamse beleidmakers, politici, brede lagen van de bevolking, studenten en scholieren nogmaals uitleggen waarom Menselijk Kapitaal uitermate essentieel is voor de ontwikkeling van Suriname.  Zoals aangegeven kan Menselijk Kapitaal worden vergroot door selectieve immigratie. Suriname heeft competente landgenoten die nu vanwege principiële redenen aan de zijlijn staan gegeven het controversiële karakter van mensen in het centrum van de macht in Suriname.  Ook de diaspora zal een positieve bijdrage aan Suriname kunnen leveren. Indien de Formule niet wordt toegepast zal het mis blijven gaan met de economische ontwikkeling van Suriname. In ons boek “De creatie van duurzame welvaart, een raamwerk toegepast op de Republiek Suriname” hadden wij eveneens een variatie van deze Formule voor de creatie van duurzame welvaart uitgelegd. Alhoewel dit boek in het jaar 2002 was uitgegeven is de inhoud ervan, vooral gegeven de Suriname’s afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen prijzen, zeer actueel. Via toepassing van de Formule kan Suriname zich beschermen tegen de beweeglijkheid van de natuurlijke hulpbronnen inkomsten. De Formule legt ook uit dat er gewerkt moet worden aan stabiliteit en verhoging van het Surinaamse b.b.p. Daarvoor is het noodzakelijk om maatregelen in de reële, financiële en de sociaaleconomische sfeer te treffen. Helaas is onze economie nog veels te cyclisch. De Creatie van Duurzame Welvaart zal pas slagen indien de politieke wil aanwezig is om de huidige status-quo te doorbreken. Suriname staat nu heel dicht aan de rand van de financiële afgrond. Ons Volk bloedt door de hoge rentevergoedingen die Suriname nu moet betalen aan de rijke westerse investeerders. Uw toekomst mag niet bepaald worden door charlatans. Daarom moet u in 2020 stemmen op partijen die de Formule begrijpen en kunnen toepassen.

©jetinvest2018;Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DN Secretariaat

Voor algemene informatie over de Diaspora nieuws , met inbegrip van de registratie , neem dan contact met ons op :

Diaspora Nieuws
redactie@dnieuws.com
  +31 (0) 619842811 (Ned)
  +597 (0) 7543836 (Sur)
  

UITGAANS- AGENDA

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree