De Internationale Kapitaalmarkt

Een Formule voor de Creatie van Duurzame Welvaart in Suriname  In ...

Kabinet: Brede aanpak tegen ongewenste buitenlandse inmenging

Ongewenste buitenlandse inmenging raakt het fundament van de ...

Nieuwe behandeling tegen Hepatitis C in het basispakket

Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het ...

Experimenten centraal tellen gemeenteraadsverkiezingen

Om te bekijken of het tellen van stemmen efficiënter, betrouwbaarder ...

Nederland wil weer lid worden van VN-Mensenrechtenraad

Nederland wil van 2020 tot en met 2022 opnieuw als lid deelnemen aan ...

Ruim helft werkenden leert bij buiten de schoolbanken

De meeste volwassenen met een betaalde baan leren tijdens hun ...

Meer stroom uit wind en zon

In 2017 is in Nederland 10 procent meer elektriciteit uit ...

LEIDERSCHAP

door Josta Vaseur Als het nu gaat om een land, een bedrijf of ...

Financieel Stabiliteitscomité waarschuwt voor risico’s cyberaanvallen

Het Financieel Stabiliteitscomité heeft in zijn vergadering van 13 ...

Koolmees: meer verlof voor partner bij geboorte baby

Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer ...
×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 755 niet laden
dinsdag, 20 februari 2018 04:57

De Internationale Kapitaalmarkt

©jetinvest2018

Risico- afdekking en financiering van Surinaamse assets

In deze editie van rubriek de internationale kapitaalmarkt bespreken wij enkele risico- afdekking en financiering strategieën die van belang zijn voor ons land. Gezien de steeds verslechterende economische situatie voor de Surinaamse burger, is het zeer wenselijk dat beleidsmakers prudent omgaan met iedere cent die Suriname verdient. Suriname heeft reeds equitystakes in de IAMGOLD (30%) en NEWMONT -via Staatsolie- (25%) gouddeals. Deze stakes zijn zogenaamde “private” stakes, met andere woorden deze equity-stakes zijn niet- beursgenoteerd. Maar als gevolg van de Saramacca transactie met IAMGOLD gaat Suriname gedurende drie jaren onder andere 3.125 miljoen beursgenoteerde (oftewel “public”) aandelen IAMGOLD ontvangen. De waarde van deze aandelenpositie zal fluctueren en draagt risico’s. Risico’s moeten daarom beheerd worden. Wij eindigen zoals gewoonlijk met een conclusie voor Suriname.

Suriname ontvangt eerste tranche van 1.041.667 IAMGOLD-aandelen

Vorige maand (in januari) ontving Suriname de eerste tranche van 1.041.667 IAMGOLD-aandelen van de CEO van IAMGOLD. Ter herinnering volgt nu een korte samenvatting van de transactie.  De marktwaarde van het Canadese goudbedrijf Iamgold steeg vanaf juli 2017 tot sep 2017, met bijna US$1 miljard (1.000.000.000 US-dollars).  Deze   marktwaarde stijging was het directe resultaat van de overname door Iamgold van de Saramacca goudconcessie met nieuwe goudvoorkomens. De overname van goudconcessie rechten vindt vaak plaats via een “optie-agreement” die de koper van de concessie het recht geeft om gedeeltes (of direct 100%) van de concessie over te nemen indien aan bepaalde exploratie “milestones” wordt voldaan. In ruil hiervoor ontvangt de verkoper vaak een upfront cash betaling en tevens een hoeveelheid aandelen. Voor de overdracht van de Saramacca exploratierechten ontving Suriname cash betalingen van 200.000 US$ (cash), US$10miljoen(cash) en 3.125.000 beursgenoteerde aandelen IAMGOLD, die een marktwaarde vertegenwoordigden van 22.5 miljoen US-dollars (op basis van de beurskoers per september 2017). De 3.125.000 aandelen IAMGOLD zullen in drie jaarlijkse tranches van ongeveer 1.041 miljoen aandelen aan Suriname worden uitgekeerd. De eerste tranche is dus reeds binnen en de volgende twee tranches van 1.041 miljoen aandelen worden dan waarschijnlijk in 2019 en 2020 uitgekeerd.  U mag zelf beoordelen indien Suriname met deze uitbetalingen tevreden moet zijn, gezien de enorme winsten die IAMGOLD in Suriname heeft gemaakt.

Bescherming tegen prijsdaling van de IAMGOLD-aandelen

Een groter probleem is dat deze (public) aandelenpositie van 3.125 miljoen aandelen IAMGOLD  blootgesteld is aan verscheidene risico’s, ten eerste de goudprijs, ontwikkelingen binnen Iamgold zelf, het internationale beurssentiment, rentes etc. De waarde van deze aandelenpositie is voor iedere Surinamer op ieder moment zichtbaar op financiële informatiewebsites zoals yahoo finance of Bloomberg.  Uiteraard hopen wij dat de markten positief voor Suriname zullen zijn en dat deze holding van 3.125 miljoen aandelen IAMGOLD sterk in waarde zal stijgen. Maar helaas kan er in de financiële wereld van alles gebeuren, vandaar dat Suriname prudent met deze aandelenpositie moet omgaan. De realiteit is dat de waarde van de 3.125 miljoen aandelen die in sep 2017 nog US$22.5 miljoen waard was, op dit moment reeds gereduceerd is naar US$17,312,500. Sterker nog: uitgaande van de assumptie dat Suriname de eerste tranche van 1.041.667 aandelen ontving op de prijs van het IAMGOLD aandeel van 24 januari 2018 (6.36) , dan was de waarde op dat moment US$6.625,002. Op 9 februari noteerde het IAMGOLD-aandeel 5.26, waardoor de waarde van deze zelfde positie daalde naar US$5.479.168. Dit is een verlies op papier van US$1.145.833. Met dit bedrag had bijvoorbeeld de lidmaatschap contributie aan de Verenigde Naties kunnen worden betaald of andere noodzakelijke kostenposten.

Hedging en Financiering kan simultaan

Afhankelijk van de timing kan er via optie strategieën (combinaties van geschreven call en gekochte put opties op IAMGOLD) oftewel een “collar”, de positie geïmmuniseerd worden tegen een prijsdaling van IAMGOLD-aandelen. Maar eventuele prijsstijgingen zullen door deze strategie ook beperkt blijven. De gekochte putoptie zorgt ervoor dat de positie te allen tijde neerwaarts beschermd is. De geschreven calloptie zorgt voor een begrensd opwaarts risico (in ruil hiervoor is dus de premie ontvangen). De exercitieprijzen van de optie moeten zodanig gekozen worden zodat de collar tegen vrijwel “zero-cost” kan worden opgezet.  Suriname zou dus nu bijvoorbeeld een collar transactie op 520.000 aandelen IAMGOLD (50% van de gehele positie van 1.041 miljoen) kunnen afsluiten. Dus Suriname koopt een put optie IAMGOLD met bijvoorbeeld exercitieprijs US$4 en verkoopt een calloptie IAMGOLD met exercitieprijs US$10, zodat Suriname vrijwel niets betaald voor deze collar positie (zero-cost). De 520.000 aandelen IAMGOLD zijn nu ingelocked tussen de US$4 en de US$10. Suriname blijft de juridische eigenaar van deze 520 miljoen aandelen die door de collar zijn beschermd. De overige 520.000 aandelen blijven blootgesteld aan stijgingen of dalingen van de IAMGOLD-beurskoers. Een “collar” heeft een additioneel voordeel. Doordat het pakket aandelen beschermd is door de “collar”, zijn banken bereid om goedkope financiering te verstrekken met als onderpand de IAMGOLD-aandelen plus de collar. Dus net zoals een huis het onderpand is voor een hypotheek, bestaat in dit geval het onderpand uit aandelen IAMGOLD-plus de “collar”. Suriname zou dus met de aandelen IAMGOLD als onderpand, kunnen lenen tegen zeer lage leenkosten (waarschijnlijk 1%).  Ter vergelijking: Suriname leende US$550 miljoen (zonder onderpand) tegen 9.25%. Via dynamische hedging strategieën kan de beursgenoteerde IAMGOLD-aandelenpositie worden beschermd en kan, indien het aan professionals wordt toevertrouwd, de waarde ervan ook toenemen.

Strategic Stake Holding Company

De “private” equitystakes moeten gefinancierd worden door Suriname en dragen per definitie een rendement maar ook risico’s. Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen.  Risico’s moeten daarom beheerd worden.  Als equity stake holder is het van groot belang dat deze equity stakes (zowel private als public) nauwkeurig worden beheerd en dat er “riskmanagement” strategieën worden gedefinieerd. Vandaar dat wij voorstellen om ter vervulling van deze taken, een Strategic Stake Holding Company op te richten. Deze Holding Company (“HoldCo”) kan bijvoorbeeld een afdeling zijn van het Surinaamse Sovereign Wealth Fund. Suriname is nu een lange termijn equity stake holder in de goudmijnen van IAMGOLD (Rosebel en Saramacca) en Newmont (Merian) en zal white noise van de aandelenkoersen en boom/bust cycles meemaken. Het is daarom van zeer groot belang om de markt goed te volgen. De Holding Company (“HoldCo”) moet de equity stakes (van zowel goud-deals en later misschien ook olie-deals) nauwkeurig volgen en beheren. Deze HoldCo moet alle informatie ontvangen van IAMGOLD en Newmont maar daarnaast ook een eigen forecast over de goudmarkt en de economics van de Surinaamse mijnen kunnen formuleren. Deze HoldCo moet ook kunnen inspelen op dalende goudprijzen en op proactieve wijze haar stakes gaan beheren. Ook andere strategische activa kunnen worden ondergebracht in de HoldCo. De HoldCo kan vervolgens kapitaal aantrekken voor specifieke strategische sectoren of om verdere uitbreidingsinvesteringen te financieren afhankelijk van het risico en rendementsprofiel. Naast het SWF is de CBvS eveneens van belang.  De CBvS heeft reeds de contacten op de internationale kapitaalmarkt met de hedging counterparties en een reeds functionerende middle-office en back-office  om de hedging strategieën uit te voeren. 

Risicobeheer via hedging strategieën

Iedere equity investor in commodities (en zeker in goud) moet rekening houden met volatility en cycli van de goudprijs en dus ook de daaruit voortvloeiende “earnings volatility” van de goudprijzen.   Risico’s moeten daarom beheerd worden. Suriname zal voor haar investments zoals reeds aangegeven, een hedging strategy moeten ontwikkelen waardoor in ieder geval verlies van de geïnvesteerde hoofdsom geïmmuniseerd wordt, ongeacht goudprijs dalingen of stijgingen. Dit moet op heel gedisciplineerde wijze plaatsvinden. T.a.v. goud zal er op countrylevel een portefeuille benadering moeten komen. Indien de goudprijs stabiel blijft, zijn de economische vooruitzichten voor Suriname op de middellange termijn positief.  Een van de kritiekpunten van deze deals was dat Suriname geld zal verliezen indien de goudprijs sterk daalt. Vandaar dat de HoldCo zich moet gaan verdiepen in afdekking strategieën(hedges) om Suriname te kunnen beschermen tegen een val in de goudprijs om de waarde van de stakes in stand te houden en door dynamisch hedgen zelfs te verhogen. De goudproducenten zoals IAMGOLD en Newmont maken zelf ook gebruik van hedging, maar Suriname moet ook een eigen risicobeheers framework gaan formuleren inzake deze deals.  

Conclusie voor Suriname

De verhoogde brandstofprijs is verlammend voor de Surinaamse samenleving. Bovendien verwachten wij de komende maanden toenemende volatiliteit op de internationale kapitaalmarkten, die Suriname ook zal beïnvloeden. Gezien het bovenstaande is het van groot belang dat de Republiek Suriname een Strategic Stake Holding Company opricht die zowel de private als de public equity stakes van Suriname nauwkeurig volgt en beheert. Deze HoldCo kan worden ondergebracht in het Surinaamse SWF. Op dit moment beheert Staatsolie de stakes, maar op de lange termijn is het niet prudent dat strategische stakes uit andere sectoren door de nationale oliemaatschappij worden gemanaged. Er ontstaat hierdoor namelijk een correlatie risico maar belangrijker minder focus voor de core business namelijk de oliesector. Indien in de toekomst bijvoorbeeld Newmont Mining wellicht een andere concessie in de Area of Interest zal overnemen, zal Suriname waarschijnlijk een gedeelte in beursgenoteerde aandelen Newmont Mining ontvangen. De overheid moet meer gaan verdienen uit deze sectoren om een toekomstig fundament te leggen dat de Surinaamse samenleving kan beschermen tegen dalende “bear” markets. Indien geen actie wordt ondernomen zal Suriname helaas weer een “sitting duck” blijven zoals in de bauxiet industrie. Maar nu begint de fase waarin Suriname zelf in de driving seat moet gaan zitten.  Indien de goud-en olie prijzen stabiel blijven, kunnen de economische vooruitzichten voor Suriname op de middellange termijn positief zijn.  Er staat te veel op het spel voor Suriname. Sinds de onafhankelijkheid van ons land zijn beleidmakers niet in staat geweest om buffers op te bouwen voor de bevolking.  Door de oprichting van een Strategic Stake Holding Company, dat eventueel ondergebracht kan worden binnen het Surinaamse Spaar en Stabiliteits Fonds, zal de Surinaamse bevolking in toenemende mate beschermd worden tegen de grillige prijsveranderingen op de internationale kapitaalmarkt!

©jetinvest2018; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DN Secretariaat

Voor algemene informatie over de Diaspora nieuws , met inbegrip van de registratie , neem dan contact met ons op :

Diaspora Nieuws
redactie@dnieuws.com
  +31 (0) 619842811 (Ned)
  +597 (0) 7543836 (Sur)
  

UITGAANS- AGENDA

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree