Handelstekorten Caribisch Nederland groeien

De handelstekorten van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn in 2017 ...

Minister Bruno Bruins investeert 10 miljoen extra per jaar in topsport

Meer topcoaches van Nederlandse bodem, extra deelname aan ...

De Internationale Kapitaalmarkt

©jetinvest2018 Risico- afdekking en financiering van Surinaamse ...

ADVIES

door Josta Vaseur Adviseren is het geven van raad en aandacht aan ...

Bijzondere lezing: De slavenregisters van Suriname

Bijzondere lezing: De slavenregisters van Suriname Dr. Coen van ...

Roy Lieuw A Sie: Businessclub voor stimulering handelsbetrekkingen met Suriname

“Ik heb een ideaal dat ik met u wil delen. En dat houdt verband met ...

Cybersecuritywet naar Tweede Kamer

Aanbieders van essentiële diensten, zoals drinkwaterbedrijven, banken ...

21 gemeenteraden groeien bij verkiezingen

Door veranderingen in de bevolkingsaantallen hebben 21 gemeenten bij ...

Belegd vermogen Nederlandse beleggingsinstellingen door netto onttrekkingen gedaald

Het beheerd vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen daalde in ...

Weer meer vast werk maar flexwerk groeit harder

Ook in het laatste kwartaal van 2017 zijn flexwerkers een groter deel ...
×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 755 niet laden
dinsdag, 10 oktober 2017 04:53

De Internationale Kapitaalmarkt

©jetinvest2017

Strategic Stake Holding Company

In deze editie van rubriek de internationale kapitaalmarkt gaan wij in op het vervolgtraject voor Suriname inzake de equitystakes in de IAMGOLD (30%) en NEWMONT (25%) gouddeals. Deze stakes zijn zogenaamde “private” stakes, met andere woorden deze equity-stakes zijn niet- beursgenoteerd. Suriname is een minderheidsaandeelhouder. Door de  Saramacca transactie met IAMGOLD gaat Suriname gedurende  drie jaren onder andere 3.125 miljoen beursgenoteerde (oftewel “public”) aandelen IAMGOLD ontvangen die per sep 2017 een waarde van ongeveer US$21miljoen vertegenwoordigen. De “private” equitystakes moeten gefinancierd worden door Suriname en dragen per definitie een rendement maar ook risico’s. Het nemen van risico’s is inherent aan ondernemen.  Risico’s moeten daarom beheerd worden.  Als equity stake holder is het van groot belang dat deze equity stakes (zowel private als public) nauwkeurig worden beheerd en dat er “riskmanagement” strategieën worden gedefinieerd. Vandaar dat wij voorstellen om ter vervulling van deze taken, een Strategic Stake Holding Company op te richten. Deze Holding Company (“HoldCo”) kan een afdeling zijn van het Surinaamse Sovereign Wealth Fund. Wij eindigen zoals gewoonlijk met een conclusie voor Suriname.

Financiering van de Equity stake

Wij hebben in het verleden vaker het belang van equitystakes  voor Suriname gepropageerd.  De  voordelen/nadelen van equity-stakes versus royalties hebben wij destijds in vele publicaties weergegeven.  Met name in de bauxiet sector is Suriname gedurende de laatste 100 jaren vanwege de klassieke “tax-only “ structuur ernstig benadeeld.  Het feit dat bauxietmaatschappijen in Suriname jarenlang bijvoorbeeld met drie pagina's aan verslaggeving konden voldoen zegt voldoende. Een equitystake is in principe altijd te prefereren. Echter, aspecten zoals kostprijs van de equitystake, timing van de equity investment en uiteraard cruciaal, de prijsontwikkeling van de onderhavige commodity ( de business cycle), zijn uitermate belangrijk om in overweging te nemen voordat men risico kapitaal investeert in een project.  Suriname heeft besloten om  met een gedeelte van de US$550 miljoen inaugurele staatslening (9.25% 10/2026), de equitystakes in de goudprojecten te financieren.  Dit is een zogenaamde  private equity style transactie die redelijk standaard is op de internationale kapitaalmarkt.  Lenen ( leverage aangaan) om  te investeren / een equity stake te nemen is een van de bouwstenen van corporate finance.  Lenen kan echter  risico's met zich meebrengen en de economics van een dergelijke strategie moeten goed worden geanalyseerd.  Vooral als een staat een zwak trackrecord heeft als het gaat om het opzetten van winstgevende activiteiten. Echter, via de private equity structuur in de Newmont deal  zal Suriname  kunnen profiteren van Newmont’s ruime ervaring en trackrecord in de goudsector. De Merian-mijn heeft een minelife van  13jaren. De productie kosten liggen tussen de $650 en $750 en per jaar zal er 300.000 tot 375.000 ounces goud  worden  geproduceerd. De IRR (Internal rate of return) van de Merian mine is hoger dan 25% (bron: Newmont Investor Presentation sep 2017).

Strategic Stake Holding Company

Suriname is nu  een  lange termijn equity stake holder in de goudmijnen van IAMGOLD (Rosebel en Saramacca) en Newmont (Merian) en zal white noise van de aandelenkoersen en boom/bust cycles meemaken. Het is daarom van zeer groot belang om de market goed te volgen. De Republiek Suriname moet daarom een Strategic Stake Holding Company (“HoldCo”) oprichten dat de equity stakes (van zowel goud-deals en later misschien ook olie-deals) nauwkeurig volgt en beheert. Deze HoldCo moet teneerste alle informatie ontvangen van IAMGOLD en Newmont maar daarnaast ook een eigen forecast over de goudmarkt en de economics van de Surinaamse mijnen kunnen formuleren. Deze HoldCo moet ook kunnen inspelen op dalende goudprijzen en op pro-actieve wijze haar stakes gaan beheren. Deze posities kunnen worden ondergebracht in het Surinaamse Sovereign Wealth Fund(SWF). Naast het SWF is de CBvS eveneens van belang.  De CBvS heeft reeds de contacten op de internationale kapitaalmarkt met de hedgingcounterparties en een reeds functionerende  middle-office en back-office  om de hedging strategieën uit te voeren.

Knowledge en Profit Centre

Deze HoldCo moet ook een “knowledge centre” zijn  dat de dynamics van de goudmarkt goed analyseert en begrijpt. Via deze kennis zal Suriname op een intelligente en effectieve manier meekunnen praten over haar equitystakes. Gezien de ontwikkelingen op de US Treasury markt ( rente stijgingen) kan de goudprijs dalen maar door nieuwe geopolitieke problemen (o.a.Noord Korea) kan de goudprijs richting 2000-2500/oz of zelfs hoger gaan. Van 8 million ounce total resources in Merian kan de  25% equitystake een aanzienlijke jackpot voor Suriname opleveren gegeven de huidige structuur.  Een goed functionerende HoldCo zal in de toekomst ook in de hoedanigheid van een State Owned Enterprise (SOE) kunnen lenen op de internationale kapitaalmarkt.  Met de equitystakes als onderpand, zal veel goedkoper kunnen worden geleend dan de huidige 9.25% op US$550 miljoen. Ook kan Suriname, via de HoldCo, haar eigen stakes noteren op een internationale beurs via een “tracking –stock”. De HoldCo zal ook ondersteuning kunnen verlenen aan de locale Surinaamse goud-en olie bedrijven om deze verder te laten uitgroeien. Suriname leent nu veels te duur tegen 9.25% maar heeft daarentegen wel “aligment of interest” met goede managers ( Iamgold en Newmont). De HoldCo heeft als doelstelling om niet alleen een Knowledge Centre maar ook een Profit Centre te zijn voor de Republiek Suriname.

Risicobeheer via hedging strategieën

Iedere equity investor in commodities ( en zeker in goud) moet rekening houden met volatility and cycli van de goudprijs en dus ook de daaruit voortvloeiende earnings volatility van de goudprijzen.   Risico’s moeten daarom beheerd worden. Suriname zal voor haar investments zoals reeds aangegeven, een hedging strategy moeten ontwikkelen waardoor in ieder geval verlies van de geïnvesteerde hoofdsom geïmmuniseerd wordt, ongeacht  goudprijs dalingen of stijgingen. Dit moet op heel gedisciplineerde wijze plaatsvinden. Tav goud zal er op country level een portefeuille benadering moeten komen. Indien de goudprijs stabiel blijft, zijn de economische vooruitzichten voor Suriname op de middenlangetermijn  positief.  Een van de kritiekpunten van deze deals was dat Suriname geld zal verliezen indien de goudprijs  sterk daalt. Vandaar dat de HoldCo zich moet gaan verdiepen in afdekkings strategiëen( hedges) om Suriname te kunnen beschermen tegen een val in de goudprijs om de waarde van de stakes in stand te houden en te verhogen. De goudproducenten zoals IAMGOLD en Newmont  maken zelf ook gebruik van hedging, maar Suriname moet ook een eigen risicobeheers framework gaan formuleren inzake deze deals.

Specialistische kennis noodzakelijk voor hedging

Suriname moet zelf bepalen hoeveel men bereid is te verliezen ( mark-to market loss) in een worst-case scenario. Nadat deze risicolimieten zijn gedefinieerd dan kan de HoldCo via financiële instrumenten zoals goldforwards, goldoptions, gold ETF’s etc de afdekkingen implementeren om zo het risico van een dalende goudprijs af te dekken.  Dit is een soort (gedeeltelijke) “overlay” van de equitystakes.  ETF's( exchange traded funds) zijn fondsen die net zoals een aandeel genoteerd zijn aan een effectenbeurs. Dit aandeel heeft de “payout functie” van de goudprijsontwikkeling. Stijgt de goudprijs, dan stijgt de koers van de ETF en omgekeerd. Daarnaast is er ook de DUST ETF. Deze ETF volgt de prijs van de NYSE Arca Gold Miners Index die een aantal bedrijven in de goud sector bevat. Maar als de gold mining stocks stijgen, dan gaat deze ETF met een factor 2 naar beneden. Of andersom, deze ETF stijgt als de mining stocks dalen. Een andere variabele om de onderliggende vraag naar goud als “safe haven” te analyseren is de prijsontwikkeling van goud, uitgedrukt in euro’s en andere valuta’s. Suriname kan dus met de juiste mensen ook zelf financieringstransacties aangaan op de forward markten. Alle essentiële kennis om geld te verdienen in deze sector voor Suriname moet gebundeld worden.  Alleen echte specialisten die 24 uur met hun vak bezig zijn zullen geld kunnen verdienen voor Suriname.

Afdekken (hedgen) van de beursgenoteerde Equity Stakes

Zoals reeds in de vorige editie aangegeven , is de marktwaarde van het Canadese goudbedrijf Iamgold vanaf juli 2017 tot heden, met bijna US$1 miljard (1.000.000.000 us-dollars) gestegen.  Deze    marktwaarde stijging is het directe resultaat van de overname door Iamgold van de  Saramacca goudconcessie met nieuwe goudvoorkomens. De overname van goudconcessie rechten vindt vaak plaats via een optie-agreement die de koper van de concessie het recht geeft om gedeeltes (of direct 100%) van de concessie over te nemen indien aan bepaalde exploratie milestones wordt voldaan. In ruil hiervoor ontvangt de verkoper vaak  een upfront cash betaling en tevens een hoeveelheid aandelen. Voor de overdracht van de Saramacca exploratierechten ontving Suriname cash betalingen van 200.000 US$ (cash), US$10miljoen(cash) en 3.125 beursgenoteerde aandelen IAMGOLD, die een marktwaarde vertegenwoordigen van 21 miljoen us-dollars op basis van de beurskoers per  september 2017. De 3.125 miljoen aandelen  IAMGOLD zullen in drie jaarlijkse tranches van ongeveer 1.041 miljoen aandelen aan Suriname worden uitgekeerd, waarschijnlijk in dec 2017, dec 2018 en dec 2019. U mag zelf beoordelen indien Suriname hier echt tevreden mee moet zijn.

Bescherming tegen prijsdaling van de IAMGOLD aandelen

Deze (public) aandelenpositie van 3.125 miljoen aandelen IAMGOLD is blootgesteld aan verscheidene risico’s teneerste de goudprijs, ontwikkelingen binnen Iamgold zelf, internationale rentes etc. De waarde van deze aandelenpositie is voor iedere Surinamer op ieder moment zichtbaar op financiële informatie websites zoals yahoo finance of Bloomberg.  Uiteraard hopen wij dat de markten positief voor Suriname zullen zijn en dat deze holding van 3.125 miljoen aandelen IAMGOLD sterk in waarde zal stijgen. Maar helaas kan er in de financiële wereld van alles gebeuren, vandaar dat Suriname prudent met deze aandelenpositie moet omgaan. Afhankelijk van de timing kan er via optie strategieën (combinaties van geschreven call en gekochte  put opties) kan  met een “collar”  de positie geïmmuniseerd worden tegen een prijsdaling van IAMGOLD aandelen, maar prijs stijgingen zullen door deze strategie ook beperkt blijven. De gekochte putoptie zorgt ervoor dat de positie ten allen tijde neerwaarts beschermd is. De geschreven calloptie zorgt voor een begrensd opwaarts risico (in ruil hiervoor is dus de premie ontvangen). Via dynamische hedging strategieën kan de beursgenoteerde IAMGOLD aandelenpositie worden beschermd en kan, indien het aan professionals wordt toevertrouwd, de waarde er van ook toenemen. Het hedgen van de “private” equitystakes is een meer complexe aangelegenheid en zal via “proxy” hedges moeten plaatsvinden.

Conclusie voor Suriname

Gezien het bovenstaande  is het van groot belang dat de Republiek Suriname een Strategic Stake Holding Company opricht die zowel de private als de public equity stakes van Suriname nauwkeurig volgt en beheert. Deze HoldCo kan worden ondergebracht in het Surinaamse SWF. Indien in de toekomst bijvoorbeeld Newmont Mining wellicht een andere concessie in de Area of Interest zal overnemen, zal Suriname waarschijnlijk een gedeelte in beursgenoteerde aandelen Newmont Mining ontvangen. Naast de stakes in de goudsector, zal ook de oliesector, zoals Staatsolie CEO Rudolf Elias onlangs aangaf, ongetwijfeld successen opleveren met mogelijk een toekomstige beursnotering van Staatsolie. De overheid moet meer gaan verdienen uit deze sectoren om een toekomstig fundament te leggen dat de Surinaamse samenleving kan beschermen tegen dalende “bear” markets. Indien geen actie wordt ondernomen zal Suriname helaas weer een “sitting duck” blijven zoals in de bauxiet industrie. Maar nu begint de fase waarin Suriname zelf in de driving seat moet gaan zitten.  Indien de goud-en olie prijzen stabiel blijven, kunnen de economische vooruitzichten voor Suriname op de middenlangetermijn  positief zijn.  Er staat teveel op het spel voor Suriname. Sinds de onafhankelijkheid van ons land zijn beleidmakers niet in staat geweest om buffers op te bouwen voor de bevolking.  Door de oprichting van een Strategic Stake Holding Company, dat eventueel ondergebracht kan worden binnen het Surinaamse Spaar en Stabiliteits Fonds, zal de Surinaamse bevolking in toenemende mate beschermd worden tegen de grillige prijsveranderingen op de internationale kapitaalmarkt!

©jetinvest2017; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DN Secretariaat

Voor algemene informatie over de Diaspora nieuws , met inbegrip van de registratie , neem dan contact met ons op :

Diaspora Nieuws
redactie@dnieuws.com
  +31 (0) 619842811 (Ned)
  +597 (0) 7543836 (Sur)
  

UITGAANS- AGENDA

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree