woensdag, 01 juni 2016 00:00

CURRICULUM VITAE van Mr. Basharat Ahmadali

Personalia

 

Naam : AHMADALI

Voornaam : BASHARAT

Geboortedatum : 10 juli 1941

Geboorteplaats : District Suriname

Burgerlijke staat : Gehuwd, met Moerselien Mohamedajoeb

Kinderen : Riaz, Sharia en Ignaz

Kleinkinderen : Ilhaam, Farzana en Zaïna

Beroep : Jurist/Juridisch consultant, Directeur eigenaar van Via – Activa International (.A.I.)/ Juridisch Bureau Mr. B. Ahmadali voor Surinaams-Nederlandse Zaken 

 

 

Opleiding 

08-11-1961 : Mulo-B diploma, behaald in Paramaribo aan de A.T. Calorschool

12-09-1963 : Eerste en Tweede gedeelte van de Advokaten Opleiding aan de Rechtsschool te Paramaribo

06-24-1966 : HBS-A diploma, behaald aan het Christelijk Lyceum Buitenveldert in Amsterdam, Nederland

06-28-1968 : Kandidaatsbul Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, Nederland

04-05-1971 : Doctoraalsbul Nederland Recht behaald aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (Privaatrechtelijke richting) Specialisaties

a) Aziatisch Huwelijksrecht in Suriname.

Scriptie verdedigd bij Prof. De Ruiter, LL.M.

b) Nederlands Administratief recht/Bestuursrecht;

Prof. Van Wijk, LL.M

c) Internationale Rechtsvergelijking "droits religieux et traditionelles", inhoudende de rechtssystemen van het Islamitisch-, Hindoe-, Chinees, Javaans- en Afrikaans recht.

 

Posities bij de Surinaamse Overheid 

09-05-1961 - 03-01-1965 : Kantoorassistent en aspirant medisch laborant bij het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG)

06-06-1971 - 10-01-1972 : Jurist op[ het Ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie (D&D)

10-01-1972 - 09-25-1973 : DISTRICTS-COMMISSARIS VAN HET DISTRICT COMMEWIJNE

09-25-1973 - 09-01-1979 : DISTRICTS-COMMISSARIS VAN HET DISTRICT SURINAME (THANS WANICA)

10-08-1979 - 05-01-1988 : DISTRICTS-COMMISSARIS VAN HET DISTRICT SARAMACCA

05-01-1988 - 06-26-1994 : DISTRICTS-COMMISSARIS ter beschikking van de Regering van Suriname

 

Posities bekleed 

01-01-2003-21-12-2014 : MANAGING-DIRECTOR (MD) VAN HET IDB-PROJECT IN SURINAME: “DECENTRALIZATION AND LOCAL

GOVERNMENT STRENGTHENING PROGRAM”

(DLGP-I 2003-2008 EN DLGP-II 2009-2014).

In deze hoedanigheid vele publicaties verzorgd over Decentralisatie in Suriname (Zie elders alle publicaties)

 

15-11-1998 – 31-12-2002 : COORDINATOR VAN HET “PROJECT PREPARATION AND

IMPLEMENTATION UNIT (PPIU)", gevolgd door Project Implementation Unit (PIU), van een grootschalig decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname, gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB), gevestigd te Washington DC/USA, t.w. “Decentralization and Local Government Strengthening Program” (DLGSP).

 

Vanaf 2004 tot heden : Lid van de Staatscommissie "Public Sector Reform" (PSR)

Vanaf 2000 tot heden : Lid van de Staatscommissie "Voorbereiding en Organisatie

van Algemene, Geheime-en Vrije Verkiezingen 2000, 2005, 2010"

Vanaf 2003 tot heden : Beleidsadviseur van de Regering van Suriname m.b.t. Heractivering van Waterschappen in Suriname

Vanaf 1992- tot heden : Juridisch Consultant en Directeur-Eigenaar van Via – Activa International (.A.I.)/ Juridisch Bureau Mr. B. Ahmadali voor Surinaams-Nederlandse Zaken, Gevestigd in Den Haag, Nederland en in Suriname

 

Overige Posities bij de Surinaamse Overheid 

12-07-1971 : Lid/Secretaris van de Commissie Opheffing Dorpsgemeenten in Suriname

06-03-1972 : Lid van de Interdepartementale Commissie Sociaal en Gemeenschapswerk

06-03-1972 : Gecommiteerde bij de Examen Commissie van eindexamens Algemene Middelbare School (AMS)

08-04-1972 : Waarnemend Directeur van het Ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie (D&D)

09-19-1973 (-1991) : Voorzitter van het Hoofdstembureau van de Hoofdstembureaus van de Districten Commewijne, Suriname (Wanica), Saramacca, Coronie tijdens de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 1973, 1977, 1987, 1991

01-24-1974 : Lid van de Bioscoop Commissie

01-04-1977 : Docent op de Cursus Bevolkings Administratie (BA-I en BA-II) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in de vakken Administratief recht en Internationaal Privaatrecht

04-17-1984 : Hoofdambtenaar belast met het houden van Toezicht op de naleving van de Huwelijksbesluiten Hindoes en Moslims

05-01-1984 : President-commissaris van de Raad van Commissarissen van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (S.L.M.)

06-01-1985 : Docent aan de Militaire Academie voor de vakken Administratief recht en Staatsrecht

09-23-1987 : REGIONAAL COMMISSARIS voor de Regio West (Saramacca, Coronie, Nickerie) tot 04-24-1989

01-19-1989 : Lid van de Commissie Herziening Huwelijksrecht1973

01-28-1991 : Lid van de Werkgroep Ontwerp Wet Regionale Organen

07-01-1991 : Lid van de Nationale Milieu Commissie en Docent aan de Opleiding van Bestuursambtenaren van het Ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie in de vakken administratief recht en milieurecht

 

Studie, onderzoek

 

08-01-1971 : UN expert (ILO) Mr. P. LAMARTINE YATES begeleid in de “study and composition of the Report about "DISTRICT DEVELOPMENT"

09-11-1972 : Deelgenomen aan “The Round Table Meeting” in Caracas, Venezuela inzake: "DECENTRALIZATION OF ADMINISTRATION"

1975 : Wetenschappelijk Assistent en deelnemer aan het TV Programma “SURINAME EN DE ONAFHANKELIJKHEID, o.l.v. Prof. Mr. Dr. C.D. Ooft, hoogleraar a/d Universiteit van Suriname, toegespitst op de Grondwet van India

01-26-1982 : Onderzoek in Nederland naar de condities voor filmkeuring in Suriname

July-Aug-1985 : Deelname aan de “Round Table Meeting” in Berlijn, West Duitsland m.b.t. “Public Administration, Decentralization and Deconcentration of Administration”

October 1999 : Samen met de Internationale Consultants Luc Zwanenpoel en Ir. Marijo Lapidaire van het bureau Planet Almere in Nederland, het Projectdocument voor de Europese Unie en de Surinaamse Overheid voorbereid

December-2000 : Uitgegeven: Het Wettelijk Verkiezingssysteem in Suriname toegespitst op de te houden algemene, vrije en geheime verkiezingen in Suriname op 25 mei 2000

June/July 2000 : Hoofd van de Surinaamse delegatie ter bijwoning van een workshop in Stockholm (Zweden) aan: The Institute

for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)

 

Publicaties: 

1. Het Aziatisch Huwelijksrecht in Suriname - 1970

2. Uitgegeven het Islamitische Maandblad AL HAQ van 1971 t/m 1981 In deze periode ook uitgegeven de Islamitische boekjes:

· De leerstellingen van de Islam (Gulzar),

· De Vijf Zuilen van de Islam (A. Mahmood)

· Het Leven van de Heilige profeet Mohammed (A.Mahmood)

· 1400 jaar Islam (A. Mahmood)

3. De Fiscale Decentralisatie in Suriname 

De Nieuwe financiële verhouding tussen de Staat en de Districten in wording Door Mr. Basharat Ahmadali – juli 1999

Historical Overview of the main initiatives concerning Local Government in Suriname 15-02-2001

4. Nieuwsbrief “Decentralisatie in Suriname”

Jaargang 1 No. 1: 01-03-2001

Jaargang 1 No. 2: 01-04-2001

Jaargang 1 No. 3: 01-05-2001

Jaargang 1 No. 4: 01-06-2001

Jaargang 1 No. 6: 24-12-2001

Jaargang 1 No. 7: 01-07-2002 Laatste nummer. Daarna verdergegaan met Project Info Documenten

5. Project Informatie Documenten

Periodiek:

No. 1: Financiële Decentralisatie en versterking van lokaal bestuur – 30-04-1999

No. 2: Financiële Decentralisatie en versterking van lokaal bestuur – Juli 2000

No. 3: State Decree Interim Fiscal Decentralization Regional Government in Suriname

July 31, 2000

No. 4: Program Design – Januari 2001

No. 5: Een samenvattend verslag van het Decentralisatieprogramma – Januari 2001

No. 6: Het Decentralisatieprogramma van de Regering: Februari 2003

No. 7: Interimregeling Financiële Decentralisatie – 11-03-2003

No. 8: Minister van Regionale Ontwikkeling R.W. van Russel bij de behandeling van

de Interimregeling in DNA – 11-03-2003

6. Stamboomonderzoek Hindostaanse immigranten: Van immigrant naar proband (2003)

7. Leidraad Decentralisatie - eerste editie 15-09-2005 en tweede editie 15-01-2007

8. Leidraad Districtsfonds - 31-102005

9. Ontwerp Wettelijk Kader Financiële Decentralisatie

(Districtsbelastingen en Heffingen) - 30-12-2005

10. Ontwerp Wettelijk Kader Bestuurlijke Hervormingen

(Aanzet wijziging Wet Regionale Organen) - 15-12-2005

11. Handvat Regionale Bestuursvoering, ingevolge interimregeling Financiële Decentralisatie

Eerste editie 09-11-2006 en Herziene editie - 15-04-2008

12. De Voorlopige Bundel Uitvoeringsregelingen Financiële Decentralisatie - 01-11-2006

13. De Zichtbare Resultaten van het Decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname

25-06-2007

14. NICKERIE: De Zichtbare Resultaten - 2003-2007 - 11-09-2007

15. PARA: De Zichtbare Resultaten 2003-2007 - 22-11-2007

16. Financiële Decentralisatie PARAMARIBO- 05-07-2007

17. Surinaamse moslimvrouwen: huwelijk en echtscheiding Door mr. B Ahmadali en dr. mr. H.A. Ahmadali – september 2005

17. Opweg naar Districtsoverheid 2003 - 2008 Tekst: Basharat Ahmadali, Riaz Ahmadali, Martin Blenman, Iris Gilliad

Mahenderkoemar Pershad. Samenstelling & Redactie: Chandra van Binnendijk Uitgegeven door: DLGP-projectbureau, maart 2009

18. Een eigen gezicht – Twaalf jaar decentralisatie in Suriname

Tekst: Basharat Ahmadali, Riaz Ahmadali, Martin Blenman, Iris Gilliad Mahenderkoemar Pershad. Samenstelling & Redactie: Chandra van Binnendijk

 

Sociale functies 

06-21-1970 : Voorzitter en Oprichter van de STICHTING ISLAM NEDERLAND, (SIN) tot april 1971, gevestigd in

Amstelveen, Nederland

10-16-1971 : Initiatiefnemer, oprichter, hoofdredacteur en uitgever van het enige maandblad in Suriname AL HAQ tot 1981

02-25-1972 : Vaste Hoofdmedewerker van de Surinaamsche Islamitische Vereniging (SIV) tot 1994

02-25-1972 : Juridisch Adviseur van de STICHTING QORAN FONDS SURINAME, belast met coördinatie van het drukken van de Nederlandse versie van de Heilige Koran aan een Nederlandse drukkerij in opdracht van de Stichting

08-12-1973 : Lid van de Commissie voor de Herziening van de statuten van de SIV

09-01-1973 : Lid van de Staatscommissie onder leiding van de Gouverneur van Suriname Z.E. Dr. Johan Ferrier, ter voorbereiding van de in 1974 gehouden JAMBOREE in Paramaribo voor de padvinders uit diverse landen

01-10-1975 : Juridisch Adviseur en Beschermheer van de voetbalvereniging SANTOS

04-18-1975 : Voorzitter van de Districtscommissie voor de organisatie van Onafhankelijkheidsspelen

 

Decoraties 

02-07-1978 : Gedecoreerd door H.M. Koningin Juliana door tussenkomst van de Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden

In Paramaribo tot OFFICIER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU.

24-11-2010 : Gedecoreerd door President Desire Delano Bouterse, namens de Regering van Suriname en benoemd in de Ere Orde van Commandeur ter gelegenheid van 35 jaar Onafhankelijkheid van de Republiek Suriname.

28-02-2016 : Rotterdamse Vier Leeuwenspeld ontvangen (tijdens zijn ziekbed) door Ramon Ramsodit en Tweede Kamerlid Harry van Bommel.

More in this category: « Mr Basharat Ahmadali 1941–2016

DN Secretariaat

Voor algemene informatie over de Diaspora nieuws , met inbegrip van de registratie , neem dan contact met ons op :

Diaspora Nieuws
redactie@dnieuws.com
  +31 (0) 619842811 (Ned)
  +597 (0) 7543836 (Sur)
  

UITGAANS- AGENDA

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree